Bijbelsche aardrijkskunde

H. de Hoogh & Co, 1866 - 1871, prent, RP-P-OB-203.940

Blad met 10 voorstellingen van voorwerpen, planten, Egyptische sculptuur en de Sinaïwoestijn. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd linksboven: No. 7.

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

Thompson, 1866 - 1871, prent, RP-P-OB-203.941

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Kaleb en zijn dochter, Simson in de gevangenis, Hanna's gebed en Boaz en Ruth. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No. 13.

Bijbelsche aardrijkskunde

H. de Hoogh & Co, 1866 - 1871, prent, RP-P-OB-203.939

Blad met 8 voorstellingen van dieren, planten en de Nijl. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd linksboven: No. 6.

Verschillende taferelen

H. de Hoogh & Co, 1866 - 1871, prent, RP-P-OB-203.938

Blad met 6 voorstellingen van verschillende aard, waaronder voorstellingen van vechtende zeelieden en van Willem die een drenkeling redt. Onder elke afbeelding een vers. Genummerd midden boven: No. 4.

Verschillende taferelen

R.T. Powney, 1866 - 1871, prent, RP-P-OB-203.935

Blad met 6 voorstellingen van verschillende aard, waaronder voorstellingen van een jongen in de sneeuw en van een bedroefde weduwe. Onder elke afbeelding een vers. Genummerd midden boven: No. 1.

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

Monogrammist JBZ (19e eeuw), 1866 - 1871, prent, RP-P-OB-203.937

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Het bouwen van de ark, Noach verlaat de ark, Abraham reist naar Kanaän en Gods belofte aan Abraham. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No. 3.

Verschillende taferelen

R.T. Powney, 1866 - 1871, prent, RP-P-OB-203.936

Blad met 6 voorstellingen van verschillende aard, waaronder voorstellingen van een drietal dat verdwaald is in het woud en van een jongen bij een bijenkorf. Onder elke afbeelding een vers. Genummerd midden boven: No. 2.

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

W. Cheshire, 1871 - 1908, prent, RP-P-OB-203.962

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. De zondvloed, Noach zendt een raaf uit, Hagar en Ismaël en Abraham en het offer van Isaak. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No. 3.

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

Jellicoe, 1871 - 1908, prent, RP-P-OB-203.956

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Jozef maakt zich aan zijn broers bekend, Jakob wordt door Jozef voorgesteld aan de farao, de Egyptenaren komen om in de Rode Zee en de inzameling van het manna. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No.…

Bijbelsche geschiedenissen uit het…

Jellicoe, 1871 - 1908, prent, RP-P-OB-203.968

Blad met 4 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament. Jozef maakt zich aan zijn broers bekend, Jakob wordt door Jozef voorgesteld aan de farao, de inzameling van het manna en de Egyptenaren komen om in de Rode Zee. Onder elke afbeelding de bijbehorende Bijbeltekst. Genummerd linksboven: No.…