De klok

Anton Muttenthaler, 1843 - ca. 1920, prent, RP-P-OB-201.297

Tafereelen uit de middeleeuwen

Anton Muttenthaler, 1843 - ca. 1920, prent, RP-P-OB-201.303

Tafereelen uit de middeleeuwen

Anton Muttenthaler, 1843 - ca. 1920, prent, RP-P-OB-201.304

Het feest der handwerkslieden

Anton Muttenthaler, 1843 - ca. 1920, prent, RP-P-OB-201.273

Prins Eugenius

Anton Muttenthaler, 1843 - ca. 1920, prent, RP-P-OB-201.309

De drie dieven

Anton Muttenthaler, 1843 - ca. 1920, prent, RP-P-OB-201.333

Sledevaart

Anton Muttenthaler, 1843 - ca. 1920, prent, RP-P-OB-201.352

Prins Eugenius

Anton Muttenthaler, 1843 - ca. 1920, prent, RP-P-OB-201.310

Portret van Christian Friedrich…

Anton Muttenthaler (mogelijk), naar Anton Muttenthaler, 1830 - 1870, prent, RP-P-1920-562

Het feest der handwerkslieden

Anton Muttenthaler, 1843 - ca. 1920, prent, RP-P-OB-201.272