Luther-feestplaat

Emil Ost, naar Johan Braakensiek, 1856 - 1946, prent, RP-P-1906-623

Negen voorstellingen uit het leven van Martin Luther, waaronder zijn ouderlijk huis, de publicatie van zijn stellingen, het verbranden van de pauselijke bul en zijn sterfhuis. In de ondermarge drie kolommen met negen regels Nederlandse tekst.

Ach vader - niet meer!

Johannes Walter, naar Johan Braakensiek, 1849 - 1878, prent, RP-P-1913-655

Een meisje probeert haar vader tegen te houden die op het punt staat een café binnen te gaan. Links staat een vrouw met haar gezicht in een doek te huilen.

Prins Hendrik Stichting

Johannes Walter, naar Johan Braakensiek, 1849 - 1895, prent, RP-P-OB-30.350

Een man staat voor een groep oud-zeevarenden op de kade en houdt zijn pet op. Hij collecteert voor het verzorgingshuis de Prins Hendrik Stichting te Egmond-aan-Zee. Op de achtergrond liggen schepen. In de ondermarge twee regels Nederlandse tekst.

Vondels Werken

Edouard Taurel, naar Charles Rochussen, 1855, prent, RP-P-OB-19.776

Bericht en voorwaarden van intekening voor: Vondels Werken, 1855.

De bocht van de Heerengracht te…

Emil Ost, naar Cornelis Springer, 1856 - 1946, prent, RP-P-1938-2020X

Op het water van de gracht ligt ijs waar tientallen figuren op schaatsen en sleeën. Links ligt een vastgevroren boot.

De bocht der Heerengracht te…

Emil Ost, naar Cornelis Springer, 1856 - 1946, prent, RP-P-1904-2704

Op het water van de gracht ligt ijs waar tientallen figuren op schaatsen en sleeën. Links ligt een vastgevroren boot.

Kalender voor 1857 in een…

Isaac Weissenbruch, 1857 - 1912, prent, RP-P-OB-30.842

De twaalf maanden van het jaar met de dagen van de week. Midden boven een portret van een man met een bril. Daar omheen bloemen, planten en een aantal putti met de hoorn des overvloeds.

Fragment titelpagina voor: Richard…

Isaac Weissenbruch, 1854, prent, RP-P-OB-30.781

Boven een groep figuren in een boot varend van de kade naar een schip om daarmee te vertrekken. Onder een schip in de storm en figuren in de zee vasthoudend aan drijfhout.

Portret van Willem I, prins van…

Rombertus Julianus van Arum, 1835, prent, RP-P-OB-103.980