Vondels Werken

Edouard Taurel, naar Charles Rochussen, 1855, prent, RP-P-OB-19.776

Bericht en voorwaarden van intekening voor: Vondels Werken, 1855.

Luther-feestplaat

Emil Ost, naar Johan Braakensiek, 1856 - 1946, prent, RP-P-1906-623

Negen voorstellingen uit het leven van Martin Luther, waaronder zijn ouderlijk huis, de publicatie van zijn stellingen, het verbranden van de pauselijke bul en zijn sterfhuis. In de ondermarge drie kolommen met negen regels Nederlandse tekst.

De bocht der Heerengracht te…

Emil Ost, naar Cornelis Springer, 1856 - 1946, prent, RP-P-1904-2704

Op het water van de gracht ligt ijs waar tientallen figuren op schaatsen en sleeën. Links ligt een vastgevroren boot.

De bocht van de Heerengracht te…

Emil Ost, naar Cornelis Springer, 1856 - 1946, prent, RP-P-1938-2020X

Op het water van de gracht ligt ijs waar tientallen figuren op schaatsen en sleeën. Links ligt een vastgevroren boot.

Nieuwjaarswens van de Amsterdamse…

onbekend, 1860 - 1880, prent, RP-P-OB-87.958

Nieuwjaarswens van de Amsterdamse straatvegers, ca. 1860-1880. Bovenaan een illustatie aan een boek ontleend 'Mozes ontvangt Gods bevel'. Met een vers in twee kolommen. Namens de straatveger: W. Elderenbosch.

Nieuwjaarswens van de Amsterdamse…

anoniem, 1860 - 1880, prent, RP-P-OB-87.957

Nieuwjaarswens van de Amsterdamse straatvegers, ca. 1860-1880. Bovenaan een illustatie aan een boek ontleend: tempel tussen bergen. Met een vers in twee kolommen. Namens de straatveger: Willem Elderenbosch.

Geornamenteerde omlijsting met de…

Isaac Weissenbruch, 1857 - 1912, prent, RP-P-OB-30.843

Midden boven het jaartal '1857'. Midden onder een aantal allegorische objecten, waaronder een lauwerkrans, een lier, een palet en boeken. Links en rechts figuren met op vaandels de jaartallen '1423' en '1856'.

Binnenplein van de ruïne van…

Isaac Weissenbruch, 1861, prent, RP-P-OB-30.746

Kermisprent van de Amsterdamse…

anoniem, 1855 - 1860, prent, RP-P-OB-87.943

Kermisprent van de Amsterdamse straatveegsters, ca. 1855-1860. Gezicht in een straat te Amsterdam, waar twee straatvegers aan het werk zijn. Met een vers in twee kolommen. Namens de straatveegster: A. Blind.

Kermisprent van de Amsterdamse…

anoniem, 1856, prent, RP-P-OB-87.941

Kermisprent van de Amsterdamse straatveegsters, 8 september 1856. Gezicht in een straat te Amsterdam, waar twee straatvegers aan het werk zijn. Met een vers in twee kolommen. Namens de straatveegster: A. Blind.