Drie bekroningsmedailles voor de…

Joseph Tautenhayn, 1873, prent, RP-D-1996-1-138

Op de medaille in het midden staat een portret van Franz Joseph I.

Zilveren schild en drie…

Joseph Tautenhayn, 1873, prent, RP-D-1996-1-139

Twee losse bladen onder elkaar opgeplakt, op het bovenste staat een zilveren schild met in het midden twee vechtende adelaars en in de buitenste randen portretmedaillons en tekst. Het schild was een eregeschenk van de stad Hamburg aan de generaal von Werder. Op het blad onderaan staan drie…