Pyrotechnisch vuursteenpistool

Jan Nelleman (I), 1744, vuursteenpistool, NG-2002-23-81-B

Koppel vuursteenpistolen

Jean Louroux, ca. 1665, vuursteenpistool, NG-2002-23-194-A

Koppel pyrotechnische…

Jan Nelleman (II), 1744, vuursteenpistool, NG-2002-23-81-A

Vuursteenpistool van Van…

S. Bidet, ca. 1721 - ca. 1731, vuursteenpistool, NG-NM-9310-349-2

Vuursteenpistool van Van…

S. Bidet, ca. 1721 - ca. 1731, vuursteenpistool, NG-NM-9310-349-1

Vuursteenpistool

Corbeau, ca. 1700 - ca. 1750, vuursteenpistool, NG-NM-9310-328

Ruiterpistool met vuursteenslot

Barend Penterman, ca. 1710 - ca. 1723, vuursteenpistool, NG-NM-9310-312-1

Vuursteenpistool met batterijslot

A. Streignard, ca. 1770 - ca. 1780, vuursteenpistool, NG-KOG-904

Vuursteenpistool met batterijslot

A. Streignard, ca. 1770 - ca. 1780, vuursteenpistool, NG-KOG-905

Vuursteenpistool

anoniem, voor 1880, vuursteenpistool, NG-NM-9310-310-1