Vuursteenzakpistool

Johan George Ertel, 1765 - 1775, vuursteenpistool, NG-2002-23-211-B

Vuursteenpistool

Lazaro Lazarino, ca. 1800 - ca. 1850, vuursteenpistool, NG-NM-9310-352-1

Vuursteenpistool met batterijslot

A. Streignard, ca. 1770 - ca. 1780, vuursteenpistool, NG-KOG-904

Ruiterpistool met vuursteenslot

Johan George Ertel, ca. 1760 - ca. 1780, vuursteenpistool, NG-NM-9310-354-1

Vuursteenpistool met batterijslot

A. Streignard, ca. 1770 - ca. 1780, vuursteenpistool, NG-KOG-905

Vuursteenpistool

J.J. Behr, ca. 1720 - ca. 1740, vuursteenpistool, NG-NM-9310-343-1

Vuursteenpistool

Barend Penterman, ca. 1720, vuursteenpistool, NG-2002-23-155-A

Vuursteenpistool

Frans Delahaye, 1710 - 1720, vuursteenpistool, NG-2002-23-158-A

Vuursteenpistool

Jan Krans jr., 1705 - 1710, vuursteenpistool, NG-2002-23-145-B