Vroedschapspenning van de stad…

Andele Andeles, 1727, vroedschapspenning, NG-VG-5-118

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad vanaf zuidzijde onder gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift; afsnede: opschrift en jaartal. Keerzijde: stadhuis binnen omschrift; afsnede: opschrift

Stad Embden, vroedschapspenning…

anoniem, 1696, vroedschapspenning, NG-VG-5-131

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift. Keerzijde: twee ineen geslagen handen uit wolken houden samen bundel van zeven pijlen op vast onder kroon boven twee gekruiste bladertakken binnen omschrift; kantschrift

Vroedschapspenning van de stad…

Barend Christiaan van Calker, 1777 - 1823, vroedschapspenning, NG-VG-5-136

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad aan water, waarop vijf schepen varen, beschenen door stralen van opkomende zon; afsnede: opschrift onderbroken door gekroond wapenschild op twee gekruiste palmtakken boven jaartal. Keerzijde: twee ineen geslagen handen houden samen op scepter rustende…

Vroedschapspenning van de stad…

Barend Christiaan van Calker, 1795, vroedschapspenning, NG-VG-5-135

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op stad aan water, waarop vijf schepen varen; daarboven: gekroonde adelaar met scepter en rijksappel, beschenen door zonlicht binnen omschrift; afsnede: opschrift onderbroken door gekroond wapenschild op twee gekruiste palmtakken. Keerzijde: twee ineen geslagen…

Vroedschapspenning van de stad…

anoniem, 1657, vroedschapspenning, NG-VG-5-130

Zilveren penning van de stad Embden. Voorzijde: wapenschild binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: twee ineen geslagen handen houden samen op scepter rustende kroon vast binnen bladerkrans en tweeregelig omschrift.