De schelp (Conus marmoreus)

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1650, prent, RP-P-OB-241

Portret van Jean Baptiste de Tassis

Paulus Pontius, naar Nicolaas van der Horst, 1645, prent, RP-P-1910-4435

Portret van Jean Baptiste de Tassis, een Spaanse kapitein-generaal in de Tachtigjarige Oorlog. Het portret is gevat in een ornamentele omlijsting die is bekroond met zijn wapenschild. Onderaan de omlijsting een drieregelig onderschrift in het Frans.

De 64 kwartieren van Maria…

anoniem, 1665, prent, RP-P-OB-106.054

De 64 kwartieren van Maria Leopoldine. In het midden achttien wapens. Daar omheen namen en titels in boekdruk.

Drie fonteinen

Langlois (toegeschreven aan), ca. 1600 - ca. 1750, prent, RP-P-2012-109-49

De Vlugt van Hugo de Groot in een…

anoniem, ca. 1800 - ca. 1850, prent, RP-P-2014-2

Hugo de Groot wordt, verscholen in een boekenkist, in 1621 door kasteel Loevenstein naar het bootje gedragen dat hem naar vaste wal zal brengen. De kist wordt gevolgd door zijn echtgenote Maria van Reigersbergen, en zijn dienstmaagd Else van Houweningen.

Heilige Familie in Egypte

Pieter Jalhea Furnius, naar Maerten de Vos, 1590, prent, RP-P-2014-66-1

Interieur met de Heilige Familie in Egypte. Maria voert het Christuskind pap terwijl engelen helpen in het huishouden. Op de achtergrond timmert Josef.

Johannes de Doper in de woestijn

Giulio Sanuto, naar Daniele da Volterra, naar Albrecht Dürer, 1540 - 1580, prent, RP-P-2014-1

Johannes de Doper, op de rug gezien, zit naakt op de voorgrond. Met zijn rechterhand steunt hij op zijn kemelharen mantel en kruisstaf. Rechts graast een lam. Op de achtergrond links een stad op een heuveltop.

Motetprent en titelblad met Salomo…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1590, prent, RP-P-2015-4

Titelblad van een serie van zes gewijd aan het Hooglied. Salomo, gezeten op zijn troon en omringd door priesters en hovelingen, toont de partituur van een motet van de Vlaamse componist Andreas Pévernage. Boven hem, tegen de zoldering het opschrift: Canticum Canticorum.

Geleerde in zijn studeervertrek met…

anoniem, 1712 - 1779, prent, RP-P-2015-5-2

Geleerde zittend in zijn studeervertrek, op de grond staan allerlei boeken. Rechts een eeuwigdurende kalender. Onderaan drie verschillende verzen.