Genootschap tot verdediging van den…

Johan George Holtzhey, 1791, prijspenning, NG-VG-1-3000

Zilveren penning. Voorzijde: beschenen door stralend alziend oog staat Waarheid, afgebeeld als gesluierde vrouw met schild en anker tussen rots der eeuwen, waarin verwijzing naar bijbeltekst is uitgehouwen, en altaar, versierd met kruis, waarop geopende bijbel staat; pijlen en hellevuur bedreigen…

Maatschappij tot redding van…

Johan George Holtzhey, 1767 - 1797, erepenning, NG-VG-1-3064

Zilveren penning. Voorzijde: vrouw, voorstellende Menslievendheid, knielt naast naakte lichaam van drenkeling en weert Dood af, die reeds met zeis gereed staat binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen eikenkrans en omschrift.

Bataafsche Maatschappij tot Nut van…

Johan George Holtzhey, 1798 - 1806, prijspenning, NG-VG-1-3143

Zilveren penning. Voorzijde: gehelmde Minerva met lans en schild, zittend onder boom waarin uil zit, temidden van kist, vat, ploeg, spade en boeken, overhandigt boek aan voor haar knielende jongeman binnen omschrift; afsnede: gekroond wapenschild op eikenloof. Keerzijde: opschrift binnen eikekrans…

Bataafsch Genootschap van…

Johan George Holtzhey, 1769 - 1807, prijspenning, NG-VG-1-3155

Zilveren penning. Voorzijde: gesluierde vrouw, voorstellende de Ondervinding, houdt in haar rechterhand magneet, waaraan anker hangt en in haar linkerhand weegtoestel; om haar heen staan een destikkeertoestel, een paslood, een windas met kaapstander, een globe, passer en boek binnen omschrift;…

Maatschappij tot Nut van 't…

Johan George Holtzhey, 1806 - 1824, prijspenning, NG-VG-1-3485

Zilveren penning. Voorzijde: gehelmde Minerva met lans en schild, zittend onder boom waarin uil zit, temidden van kist, vat, ploeg, spade en boeken, overhandigt boek aan voor haar knielende jongeman binnen omschrift; afsnede: gekroond wapenschild op eikenloof. Keerzijde: opschrift binnen eikekrans…

Overlijden van Pieter Cornelis,…

Johan George Holtzhey, 1788, familiepenning, NG-VG-1-2956

Zilveren penning. Voorzijde: wapenschild onder kroon met drie helmen, geflankeerd door twee griffioenen boven wimpel met opschrift. Keerzijde: opschrift

Amsteldamsch Dicht- en…

Johan George Holtzhey, 1783 - 1800, prijspenning, NG-VG-6-38

Zilveren penning. Voorzijde: dichter, zittend bij altaar, waarvan sokkel wapenschild draagt, houdt half ontrolde dichtrol in hand, terwijl boven hem zwevende putto lauwerkrans boven zijn hoofd houdt; aan andere zijde van altaar putto die lier bespeelt, tweede putto met boek onder arm en olielampje,…

Vijfentwintigjarige huwelijk van…

Johan George Holtzhey, 1753, familiepenning, NG-VG-1-2586-A

Zilveren penning. Voorzijde: gevleugelde Tijd met gevleugelde zandloper op hoofd wordt meegevoerd door gevleugeld jongetje met zeis in hand; rechts tussen twee oranjebomen een obelisk met opschrift XXV binnen een cartouche; bovenop obelisk nest van pelikaan, die zijn jongen voedt met zijn eigen…

Oeconomische Tak van de Hollandsche…

Johan George Holtzhey, 1782, prijspenning, NG-VG-1-2859

Zilveren penning. Voorzijde: man in Romeinse kledij, voorstellende Vaderlandsliefde, houdt in zijn rechterhand een lauwerkrans en zet met zijn andere hand eikenkrans op hoofd van Nijverheid, die hoorn van overvloed in handen houdt en tegen bijenkorf leunt; op achtergrond opgaande zon binnen…