Legaat van Johannes Monnikhoff,…

Barend Christiaan van Calker, 1787 - 1817, prijspenning, NG-VG-1-3396

Zeeuwsch Genootschap der…

Cornelis Ploos van Amstel, 1801, prijspenning, NG-VG-1-3082

Provinciaal Utrechtsch Genootschap…

Barend Christiaan van Calker, 1773 - 1824, prijspenning, NG-VG-1-3477

Vroedschapspenning van de stad…

Barend Christiaan van Calker, 1795, vroedschapspenning, NG-VG-5-135

Vroedschapspenning van de stad…

Barend Christiaan van Calker, 1777 - 1823, vroedschapspenning, NG-VG-5-136

Nationaal Crisis Comité

Johannes Cornelis Wienecke, 1936, erepenning, NG-1991-4-11-1