Stad Embden, vroedschapspenning…

anoniem, 1696, vroedschapspenning, NG-VG-5-131

Zilveren penning. Voorzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift. Keerzijde: twee ineen geslagen handen uit wolken houden samen bundel van zeven pijlen op vast onder kroon boven twee gekruiste bladertakken binnen omschrift; kantschrift

Vroedschapspenning van de stad…

anoniem, 1657, vroedschapspenning, NG-VG-5-130

Zilveren penning van de stad Embden. Voorzijde: wapenschild binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: twee ineen geslagen handen houden samen op scepter rustende kroon vast binnen bladerkrans en tweeregelig omschrift.