Zweep waarvan rieten geraamte…

Lucas Boerhaave, 1779, zweep, BK-NM-2914

Bruidegomzweep. Rieten geraamte omwonden met groen zijden lint, telkens onderbroken door een zilveren onversierde nodus. De konische knop is met een kroonrand gegraveerd. Vanonder een zilveren ring. Zilvermerken op de knop.

Huidekopers-, leerlooiers- en…

anoniem, 1778, gildepenning, NG-VG-7-334

Onregelmatige messing penning, bestaande uit eivormig schild, omgeven door cartouche van bladerwerk. Voorzijde: St. Crispinus met schoenmakersmes in rechter- en plooi van zijn mantel in linkerhand. Keerzijde: opschrift.

Collegium Medico-Pharmaceuticum te…

anoniem, 1762, beroepspenning, NG-VG-7-333

Messing penning. Voorzijde: twee leeuwen met wapenschild, staande op altaar, waarvan basis opschrift draagt; daarboven: bloemenkrans binnen omschrift. Keerzijde: lelie onder bloemenkrans, waarin opschrift staat, staande tussen twee zuilen, die elk opschrift dragen binnen omschrift; afsnede: jaartal