Portret van Diederick Snyder

Christoffel van Sichem (I), 1608, prent, RP-P-1907-3379

Portret van Diederick Snyder, de leider van een groep van twaalf Wederdopers die in 1535 naakt door Amsterdam liep, biddend en onheil verkondigend. Hij draagt een harnas en houdt een hellebaard vast. Zijn andere hand rust op een boek met sluitlinten. Op de achtergrond is afgebeeld hoe de mannen en…

Portret van Ernst, aartshertog van…

Christoffel van Sichem (I), voor 1611, prent, RP-P-1908-715

Portret van Ernst van Oostenrijk, aartshertog van Oostenrijk. Hij heeft een commando-staf in de hand. Op de grond liggen zijn helm en zijn wapenschild. Op de achtergrond een stad aan het water. Onder het portret zijn naam en functie. Onder de prent Nederlandse tekst in boekdruk. Rondom een…

Portret van David Jorisz.

Christoffel van Sichem (I), naar Jan Cornelisz. van 't Woudt, in of voor 1608, prent, RP-P-1940-368

Portret van David Jorisz., aan een tafel, waarop een exemplaar van het door hem geschreven 'Wonderboeck' ligt. Hij laat zijn hand, waarin hij een anjer vasthoudt, rusten op het boek. In de andere hand heeft hij een handschoen. Boven zijn hoofd staat het jaartal 1554 en zijn leeftijd vermeld. Onder…

Portret van Hermannus de…

Christoffel van Sichem (I), 1608, prent, RP-P-OB-15.621

Portret van de zelfverklaarde profeet Hermannus de Schoenmaker, halfnaakt in bed. In zijn hand houdt hij een drietand, in de andere hand een kruik. Naast het bed staat een wijnvat. Boven en onder de prent een Nederlandstalige tekst in boekdruk met verklaring van het optreden van De Schoenmaker in…

Portret van Fernando Alvarez de…

Christoffel van Sichem (I), 1611, prent, RP-P-1914-5025

Portret van Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva. Hij heeft een commando-staf in de hand en staat naast een voetstuk, waarop zijn helm ligt. Op het voetstuk zijn wapenschild. Zijn rechter handschoen ligt op de grond. Op de achtergrond een stad en fort aan het water, met een schavot waarop…

Portret van Filips II, koning van…

Christoffel van Sichem (I), voor 1611, prent, RP-P-OB-15.606

Portret van Filips II, koning van Spanje. Hij heeft een commando-staf in de hand en staat naast een voetstuk met daarop zijn helm en de handschoenen van zijn harnas. Op het voetstuk zijn wapenschild. Op de achtergrond een zeezicht. Onder het portret in het Latijn zijn naam en functie. Onder de prent…

Portret van Margaretha van Parma,…

Karel van Sichem, naar Christoffel van Sichem (I), voor 1611, prent, RP-P-OB-59.506

Portret van Margaretha van Parma, landvoogdes der Nederlanden. Zij houdt een stuk papier in de ene hand en een rozenkrans in de andere. Op een piëdestal naast haar liggen een tweede rozenkrans en nog een opgerold stuk papier, Tegen het voetstuk staat haar wapenschild. Op de achtergrond een landschap…

Portret van Menno Simons

Christoffel van Sichem (I), 1555 - 1624, prent, RP-P-1982-24

Portret van Menno Simons, steunend op een kruk. In zijn hand houdt hij een opengeslagen boek met daarin het Bijbelvers 1. Cor. 3. Onder het portret een Nederlandstalige levensbeschrijving, rondom een brede ornamentele omlijsting. Daarin in twee cartouches zijn naam en het adres van Van Sichem.

Prentalbum met de geschiedenis van…

Jean de Poligny (mogelijk), naar Abraham Ortelius, naar Maerten de Vos, naar Maarten van Heemskerck, 1585 - 1607, prentalbum, RP-P-2005-214

Prentalbum uit de bibliotheek van Jean de Poligny. Voorin een Wereldkroniek, Cronica Cronicarum (1521), met beschrijvingen en illustraties van de wereldgeschiedenis van de schepping tot het jaar 1521. Bevat schematische representaties van opeenvolgende vorsten, pausen, keizers, koningen van…

Portret van Thomas Muntzer

Christoffel van Sichem (I), 1608, prent, RP-P-1921-1487

Portret van de Wederdoperse prediker Thomas Muntzer in een rijke met bont afgezette mantel. Hij houdt zijn hand op een opengeslagen boek. Op de achtergrond een toren en een landschap met soldaten. Onder en boven de prent een korte Nederlandstalige levensbeschrijving met rondom een ornamentele…