Neptunus reikt naar Coronis

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-15.857

Neptunus reikt naar Coronis, de dochter van Coroneus, die door hem werd begeerd. Om aan te ontkomen riep zij de hulp in van de goden, waarop Minerva haar in een kraai veranderde. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Apollo verleidt Leucothea

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-15.864

Leucothea, de dochter van de Babylonische koning Orchamos, wordt verleid door Apollo, in de gedaante van haar moeder. Als de koning dit hoort laat hij zijn dochter levend begraven. Op de achtergrond wordt zij door Apollo in een wierookstruik verandert. In de marge een vierregelig onderschrift, in…

Scylla en Minos

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-15.869

Minos, koning van Kreta, belegert de stad Megara, van koning Nisus. Scylla, de dochter van koning Nisus, kijkt vanaf de stadsmuur naar Minos en wordt verliefd op hem. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

De val van Icarus

Crispijn van de Passe (I), naar Maerten de Vos, 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-15.871

Icarus en zijn vader Daedalus ontsnappen van Kreta. Icarus vliegt echter te dicht bij de zon, waardoor de was van zijn vleugels smelt, zijn vleugels loslaten, en hij neerstort in zee. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Jupiter ontvoert Ganymedes

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-15.876

De herder Ganymedes baadt zich aan de oever van een rivier. Jupiter werd verliefd op hem vanwege zijn uitzonderlijke schoonheid. Op de achtergrond vliegt Jupiter, in de gedaante van een adelaar, met Ganymedes naar de Olympus. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Ontwarren van chaos en scheppen van…

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-15.883

God schept de vier elementen. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Het IJzeren tijdperk

Crispijn van de Passe (I), 1604, prent, RP-P-OB-15.888

Het IJzeren tijdperk: de mens krijgt te maken met rampspoed, hebzucht en boosaardigheid. Bewapende soldaten plunderen en vallen onschuldigen aan. Op de achtergrond brandt een stad. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Jupiter verandert koning Lycaon in…

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-15.890

Lycaon trachtte Jupiter te bedriegen door diens zoon Arcas te slachten en hem als avondmaal aan te bieden, waarop Jupiter hem in een wolf verandert. Op de achtergrond wordt het paleis van de koning getroffen door de bliksem. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Jupiter en de koe

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-15.895

Jupiter heeft Io in een witte koe veranderd. Ze graast naast Jupiter. Juno kijkt woedend toe vanuit de hemel. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Arcas schiet op Callisto

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-15.903

Arcas schiet op zijn moeder Callisto die door Diana in een beer is veranderd. Op de achtergrond wordt Arcas door Jupitor omhoog getrokken naar de hemel en in een sterrenbeeld veranderd. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.