Aanbidding door de koningen

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1907-3798

Het Christuskind, bij Maria op schoot, wordt aanbeden door de drie Wijzen uit het Oosten die zich met hun geschenken voor het Kind hebben opgesteld. Op de achtergrond leden van hun gevolg. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie van…

Besnijdenis van Christus

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1954-497

Een priester besnijdt het Christuskind. Enkele mensen kijken toe. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie van twaalf over het leven, de passie en wederopstanding van Christus.

Christus als twaalfjarige in de…

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1954-500

Christus zit in de tempel tussen de schriftgeleerden en legt hen de schrift uit. Hij maakt een spreekgebaar. De overige mannen zoeken iets op in hun boeken. Jozef en Maria lopen de tempel binnen en vinden hun twaalfjarige zoon tussen de geleerden. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met…

Gelijkenis van de farizeeër en de…

Crispijn van de Passe (I), 1604, prent, RP-P-OB-2173

In de tempel een biddende farizeeër bij het altaar. Op de voorgrond een tollenaar die niet dichtbij durft te komen. Hij vraagt God om vergiffenis van zijn zonden (Luc. 18). De voorstelling is gevat in een ronde omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met gelijkenissen van…

Gelijkenis van de duivel die…

Crispijn van de Passe (I), 1604, prent, RP-P-OB-2178

Terwijl de mensen slapen op hun akker zaait de duivel onkruid tussen het graan (Mat. 10; 24-29). De voorstelling is gevat in een ronde omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met gelijkenissen van Christus.

Gelijkenis van de arbeiders in de…

Crispijn van de Passe (I), 1604, prent, RP-P-OB-2180

De arbeiders ontvangen na hun werk in de wijngaard het loon van één denarie van de rentmeester van de landheer (Mat. 20). De voorstelling is gevat in een ronde omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met gelijkenissen van Christus.

Christus met rijksappel

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-1891-A-16718

Christus houdt in zijn linkerhand een rijksappel en met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift met een Bijbelcitaat in het Latijn. Pendant van een prent van Maria.

Christus voor Pilatus

Crispijn van de Passe (I), 1601, prent, RP-P-1907-3806

Christus wordt door gewapende soldaten voor Pilatus gebracht. Pilatus zit op zijn troon en vraagt hem of hij de koning van de joden is. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Christus wordt aan het kruis…

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-1907-3813

Christus wordt aan het kruis genageld. Op de voorgrond een mand met touw, spijkers en een hamer. Op de achtergrond Maria, Maria Magdalena en Johannes de Doper. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Opstanding van Christus

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-1907-3818

Christus verrijst uit zijn graf. De soldaten die rond het graf liggen schrikken wakker en vluchten. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.