Besnijdenis van Christus in de…

Lucas van Doetechum, naar Gerard van Groeningen, ca. 1572, prent, RP-P-1913-3427

Christus wordt in de tempel besneden. Zacharias voert de ingreep uit terwijl Joseph het kind vasthoudt. Maria en andere vrouwen wachten in een ander deel van de tempel.

Het offer van Job: de gave van…

Adriaen Collaert, naar Jan van der Straet, 1593 - 1597, prent, RP-P-BI-6083G

Het offer van Job (Job 42: 7-9). De prent toont de passage waar Job zijn godsvruchtigheid demonstreert. Job bidt voor een offerblok waar twee schapen worden verbrand. Rondom hem de rampspoed die God over Jobs leven bracht. Job heeft echter vastgehouden aan zijn geloof en nu wordt hij beloond. De…

Christus voor Kajafas

Adriaen Collaert, 1570 - 1618, prent, RP-P-BI-6063XE

Christus wordt berecht door Kajafas. De hogepriester scheurt zijn klederen en roept uit dat Christus God lastert. De prent heeft een Latijns onderschrift

Gesprek met Nikodemus

Raphaël Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1583 - 1588, prent, RP-P-1980-59

Het interieur van een huis. De farizeeër Nikodemus is in gesprek met Christus in het midden van de nacht (Johannes 3:1-21). De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent maakt deel uit van een serie over het leven van Christus.

Ignatius krijgt visioenen

Karel van Mallery, naar Juan de Mesa, 1610, prent, RP-P-1963-284

Drie scènes uit het leven van Ignatius van Loyola. Links bidt hij tot God in een kapel en krijgt hij een visioen van de Heilige Drie-eenheid. Rechts bidt hij voor een altaar en ziet hij Christus in de hostie van de priester. In de linkerbovenhoek schrijft Loyola zijn boek over de drie-eenheid. De…

Plattegrond van Rome met de…

anoniem, 1610, prent, RP-P-1963-289

Het plattegrond van Rome met de verschillende colleges, stichtingen en kerken die Ignatius van Loyola tijdens zijn leven heeft opricht. In het midden van de prent een groepje Jezuïetenpriesters samen met Ignatius van Loyola. De prent heeft Latijnse onderschriften met verwijzingen naar de scènes in…

Begrafenis van Ignatius

Adriaen Collaert, naar Juan de Mesa, 1610, prent, RP-P-1963-291

Drie scènes uit het leven van Ignatius van Loyola. Centraal de begrafenis van Loyola. Een massa verzamelt zich rondom het lijk. Een vrouw raakt het lijk van de Heilige aan en wordt genezen. In de rechterbovenhoek maken enkele engelen muziek boven het graf van Ignatius. De prent heeft Latijnse…

Heilige Franciscus van Paola

Adriaen Collaert, 1608, prent, RP-P-1907-27

De Heilige Franciscus van Paola. Hij draagt een monnikenhabijt en heeft een kruis in zijn hand. Op de achtergrond een klooster van de door hem gestichte orde der Miniemen. De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent is deel van een serie met stichters van kloosters en religieuze orden.

Heilige Hubertus

anoniem, 1606, prent, RP-P-1887-A-11793

De Heilige Hubertus. Hij draagt een bisschopskleed en een bisschopsstaf. In zijn linkerhand houdt hij een jachthoorn vast. Naast hem staan een jachthond en een hert met een kruis tussen het gewei. De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent is deel van een serie met heiligen uit de…

Heilige Aubertus en de Heilige…

anoniem, 1606, prent, RP-P-BI-6079C

De Heilige Aubertus. Hij draagt een bisschopskleed en een bisschopsstaf. De Heilige Aubertus zegent een geknielde jongeling, de Heilige Landelinus. Op de achtergrond een bakker, aangezien Aubertus de patroonheilig is van de bakkers. De prent heeft een Latijns onderschrift. De prent is deel van een…