De deken en kooplieden der…

anoniem, naar Godfried Guffens, 1858, foto, RP-F-00-5453

De deken en kooplieden van de Hanzesteden overhandigen in 1315 hun handvesten en privileges ter bewaring in het archief van de St. Michielsabdij te Antwerpen. Muurschildering uitgevoerd in de Kamer van Koophandel te Antwerpen.

De Magistraat van Antwerpen…

anoniem, naar Jan Swerts, 1858, foto, RP-F-00-5454

De Magistraat van Antwerpen ontvangt de eerste Venetiaanse gezanten Dardi Bembo en Giovanni Georgi aan de werf, 1324.