De eerste dag in het leger; de…

Maya Pejić, 1983, documentaire foto, NG-1985-10-35

Vier jongens zitten aan een tafel in een kantine met formulieren voor zich. Op 1 februari van het jaar dat een jongen 18 werd, kreeg hij een brief van de burgemeester met de mededeling dat zijn gegevens waren opgestuurd naar het Ministerie van Defensie. De jongens mochten kiezen op welke leeftijd,…

De eerste dag in het leger; het…

Maya Pejić, 1983, documentaire foto, NG-1985-10-33

Jonge militairen krijgen hun uitrusting aangemeten en uitgereikt.

De eerste dag in het leger

Maya Pejić, 1983, documentaire foto, NG-1985-10-36

Een jongen bekijkt zijn militaire uitrusting. Er bestonden ook jongeren die dienstplicht weigerden. Hun bezwaren betroffen het veiligheidssysteem van de bestaande rechtsorde en de middelen (kruisraketten) die door het systeem werden gebruikt. De meeste jongeren gingen echter zonder veel problemen in…

De eerste dag in het leger

Maya Pejić, 1983, documentaire foto, NG-1985-10-32

Een groep militairen in overall met vechtpet en kist bij een kazerne tijdens de eerste dag in dienst. De overgang van huis naar de kazerne was niet eenvoudig voor de meeste jongeren, omdat het met de privacy was gedaan. Vaak werd in de plaatsing van een dienstplichtige rekening gehouden met de…

Een onderofficier wijst nieuwkomers…

Maya Pejić, 1983, documentaire foto, NG-1985-10-34

Een onderofficier wijst nieuwkomers de weg naar de legeringskamer, het bed en de P.S.U. kast (Persoonlijke Standaard Uitrusting). In de jaren '80 werd de situatie van dienstplichtigen verbeterd. De grote slaapzalen werden vervangen door kleine slaapkamers en de meeste kazernes kregen hobbyruimten.…