Flying Doctors Gala

Morad Bouchakour, 2002, documentaire foto, NG-2002-82-25

Het 8ste Flying Doctors Gala in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee. Een benefietavond ten bate van Amref Flying Doctors Service, een non-profit organisatie die medische hulp verleent aan de bevolking van Oost-Afrika. Op het gala werd geld ingezameld door de verkoop van loten en een…

ESTEC, zon- en ruimte-simulator

Michel Pellanders, 1985, documentaire foto, NG-1986-6-46

In Noordwijk heeft ESA (European Space Agency) een zon- en ruimte-simulator staan. De simulator bootst omstandigheden in de ruimte na. Met behulp hiervan kan het materiaal waarvan satellieten zijn gemaakt worden getest. Drie ruimte-omstandigheden kunnen met behulp van computers worden nagebootst,…

ESTEC werkoverleg

Michel Pellanders, 1985, documentaire foto, NG-1986-6-34

ESA (European Space Agency)-stafleden van de afdeling telecommunicatie hebben een werkoverleg. Op het bord aan muur staan technische details geschreven over de lancering van een satelliet. Omdat deze foto alleen niet representabel zou zijn voor ESTEC (European Space Research and Technology Centre),…