Verstandelijk gehandicapte

Roel Visser, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-5-46

In De Winckelsteegh worden verstandelijk gehandicapten verzorgd. In moeilijke situaties moeten zij op bed worden vastgemaakt.

Leerlingen van "Eigenwijs"

Maya Pejić, 1983, documentaire foto, NG-1985-10-9

Twee meisjes en een jongen zitten in een kamer met volgeschreven muren en graffitti. De jongen links draagt kistjes en een lange jas. Leerwerkplaats "Eigenwijs" was voor jongeren die het niet uithielden op een reguliere school en kozen voor alternatief onderwijs.

Bedrijfsbezetting Tealtronic

Bert Nienhuis (II), 1977, documentaire foto, NG-1977-275-40

Bedrijfsbezetting van het computerbedrijf Tealtronic Nederland B.V. in Nijmegen vanwege de voorgenomen sluiting van het bedrijf.

Grote visite: patiëntenzorg en…

Harrie Timmermans, 1992 - 1994, documentaire foto, NG-1994-6-6

Artsen en artsen in opleiding rond het bed van een patient in het Academisch Ziekenhuis St Radboud.

Evenwichtsonderzoek in het…

Harrie Timmermans, 1992 - 1994, documentaire foto, NG-1994-6-20

Evenwichtsonderzoek.

Kinderoncologie in het Academisch…

Harrie Timmermans, 1993 - 1994, documentaire foto, NG-1994-6-13

Een jonge patient met kanker op de afdeling Kinderoncologie in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen.

Rouwkapel in het Academisch…

Harrie Timmermans, 1992 - 1994, documentaire foto, NG-1994-6-37

Rouwkapel in het Academisch ziekenhuis St. Radboud.

Protestdemonstratie tegen…

Eddy Posthuma de Boer, 1977, documentaire foto, NG-1977-276-50

Protestdemonstratie tegen de voorgenomen bedrijfssluiting van het computerbedrijf Tealtronic Nederland B.V. in Nijmegen. De leus was: Pappa wil geen WW. Er stonden 450 arbeidsplaatsen op het spel. Door de weigering van minister R. Lubbers van Economische Zaken om financiële steun te verlenen wed het…

Protestdemonstratie tegen…

Eddy Posthuma de Boer, 1977, documentaire foto, NG-1977-276-55

Protestdemonstratie tegen de voorgenomen bedrijfssluiting van het computerbedrijf Tealtronic Nederland B.V. in Nijmegen. De leus was: Pappa wil geen WW. Er stonden 450 arbeidsplaatsen op het spel. Door de weigering van minister R. Lubbers van Economische Zaken om financiële steun te verlenen wed het…

Een Somalische familie en een vrouw…

Koen Wessing, 1998 - 1999, documentaire foto, NG-2002-1-33

Een Somalische familie en een vrouw uit voormalig Joegoslavië in een tentenkamp nabij Nijmegen. In 1998 en 1999 was de toestroom van asielzoekers dermate groot dat er in de reguliere Asielzoekerscentra geen plaats meer was. Daarom werden er tentenkampen ingericht om deze mensen toch op te kunnen…