Portret van koningin Wilhelmina in…

Cornelis Bernardus Broersma, 1890 - 1910, foto, RP-F-2007-9-48

Feest van de schoolvereniging…

Maya Pejić, 1983, documentaire foto, NG-1985-10-15

Feest van de schoolvereniging Pompeblêd (Fries voor pompelblad) op de Rijks Middelbare Landbouwschool in Leeuwarden.

Koopavond in de Nieuwestad,…

Maya Pejić, 1983, documentaire foto, NG-1985-10-11

Negen jongeren staan langs een stoeprand in een feestelijk verlichte straat. De Nieuwestad is een van de belangrijkste winkelpromenades in Leeuwarden. In de jaren '60 zijn veel nieuwbouwwoningen rond het centrum van Leeuwarden gerealiseerd. In de jaren '80 kreeg de binnenstad nieuwe impulsen, met…

Dienst in het studentenpastoraat in…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-49

Voor het begin van de avonddienst in de Grote Kerk te Leeuwarden, georganiseerd door het Hervormd Studentenpastoraat Leeuwarden, worden de kerkgangers ontvangen met wijn en druivensap door één van de voorgangers.

AVRO-leden aan de borrel

Pieter Boersma, 1982, documentaire foto, NG-1983-61-25

AVRO-leden aan de borrel voor de Algemene Vergadering van het bestuur.

Algemene Vergadering van het…

Pieter Boersma, 1982, documentaire foto, NG-1983-61-23

Algemene Vergadering van het bestuur van de AVRO, bestaande uit eenentwintig leden.

Kantine van sporthal Bilgaard,…

Han Singels, 1983, documentaire foto, NG-1985-9-2

In de sporthal Bilgaard in Leeuwarden werd jaarlijks voor randgroepjongeren een voetbaltoernooi georganiseerd door het sociaal cultureel jongerenwerk. Hiermee hoopte de regering dat sport, met name in georganiseerd verband, toegangkelijker werd voor deze groep.

Bernhard bezoekt bevrijd Leeuwarden

L. Woudhuysen, 1945, foto, NG-2006-50-35

Prins Bernhard loop richting een jeep. Op de achtergrond juichende mensen.