Een groep Zwitserse architecten op…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-19

Architect Hartsuyker leidt een groep Zwitserse architecten rond in de Borssenburgstraat. Deze straat ligt in een wijk in Amsterdam Zuid die in de jaren '20 is gebouwd met steun van de gemeente door architecten van de Amsterdamse School.

Sociale woningbouw in de Nieuwmarkt

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-20

Sociale woningbouw aan het Zuiderkerkhof in de Nieuwmarkt, ontworpen door architect Hans Hagenbeek.

Raadslid Cnoop Koopmans (PvdA) in…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-7

Raadslid Cnoop Koopmans (PvdA) in gesprek met actievoerders. De demonstranten wilden verhinderen dat Centrumpartij-lid Emma Bouman het stadhuis zou binnengaan om als raadslid geïnstalleerd te worden. Cnoop Koopmans - behalve raadslid toen ook vice-president van de rechtbank en als zodanig fel tegen…

Kandidaat-raadsleden debatteren in…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-36

Kandidaat-raadsleden in debat met woordvoerders van diverse groeperingen over "Arm en rijk in Amsterdam". De conclusies werden voorgelegd aan de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad. Roel van Duin - Lijst 9, Groen Amsterdam - werd de volgende dag in de raad gekozen. Achter Roel van…

"Dag van de democratie", een…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-2

"Dag van de democratie" in de Nieuwe Kerk. Aan het woord is Julius Vischjager, hoofdredacteur van het eenmansblad de Daily Invisible; rechts van hem Marius Ernsting, oud-kamerlid voor de CPN.

Den Uyl op campagne in Amsterdam

Dolf Toussaint, 1977, documentaire foto, NG-1978-107-21

Lijsttrekker van de PvdA Joop den Uyl sprak in een zaaltje in Amsterdam-Noord. In het voorjaar van 1977 voerde Den Uyl campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 25 mei 1977. In de campagne stond Joop den Uyl als premier centraal. Dit blijkt onder andere uit het affiche en de foto van Den Uyl op…

Ontruiming in de Van Bossestraat in…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-6

Politieingrijpen bij de ontruiming van een tweekamerwoning in de Staatsliedenbuurt. De krakers moesten na een gerechtelijke uitspraak de woning leeg achterlaten, maar de woongroep verzette zich hiertegen. De politie koos voor massaal en aangekondigd optreden, omdat de kans op escalatie het kleinst…

Publieke tribune bij de discussie…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-34

In de raadzaal van het stadhuis debatteren vertegenwoordigers van diverse groeperingen met kandidaat-raadsleden over "Arm en rijk in Amsterdam ". De conclusies werden daarna voorgelegd aan de fractievoorzitters van de partijen in de raad.

Portret van Wilhelmina, koningin…

Godfried de Groot, 1937, foto, RP-F-00-1415

Portret van Wilhelmina. Ze zit in een stoel met in haar handen een waaier.

Radio TV-piraten demonstreren

Pieter Boersma, 1982, documentaire foto, NG-1983-61-52

Radio- enTV-piraten demonstreren op het Museumplein. Op het middelste spandoek staat: DIT IS 'N BEGIN / DE PIRATEN / BLIJVEN ER IN.