Map met herinneringsfoto's van het…

O. Hisgen & Co., 1932, foto, NG-1993-5-2

Map met 16 herinneringsfoto's van het bezoek van gouverneur-generaal van Nederlands-Indië B.C. de Jonge en zijn echtgenote mevr. A.C. de Jonge, baronesse van Wassenaer, aan Semarang tussen 8 en 12 september 1932. 16 foto's in een openvouwbare map of envelop van bruin reliëfkarton. Op de envelop is…

Waarnemers van de VN

ANP, 1948, foto, NG-2007-47-5

Twee militaire waarnemers van de Verenigde Naties op het vliegveld van Djokjakarta, 27 december 1948.

Willem Drees feliciteert…

ANP, 1954, foto, NG-694-1-15

Willem Drees feliciteert de oud directeur generaal van de PTT, Ir. L. Neher, met zijn promotie. Achter Drees staat minister Beel.

Brtise soldaten van de Central…

Fred Blakelock, 1944, foto, NG-2009-88-7

Tien mannen zittend voor geschut

Drie Engelse soldaten kort na de…

Fred Blakelock, 1940, foto, NG-2009-88-2

Drie geuniformeerde soldaten lopen over straat. Geheel links Fred Blakelock.

Minister President Beel opent de…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-9

Minsiter President L.J. M. Beel spreekt namens de Nederlandse regering het openingswoord uit op de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West. Vergaderzaal Eerste Kamer, 27 januari 1948.

Het Wieringergemaal pompt water uit…

Rijksluchtvaartdienst, 1945 - 1955, foto, NG-2009-64-2

Dijk vanuit de lucht gezien, met hierin een gemaal, met aan weerszijden water.

Mevrouw Drees ontmoet de…

Fotobureau Stokvis, 1958, documentaire foto, NG-694-1-22

Mevrouw Drees tijdens een ontmoeting met de ambassadrice van Pakistan, mevrouw Begun Raaina Liaquat Ali Khan.

Een van de deelnemers aan de RTC:…

Particam, 1948, documentaire foto, NG-2005-19-13

Een van de deelnemers namens Suriname aan de Ronde Tafel Conferentie tussen Nederland en de West: de jurist Mr. Dr. R.H. Pos, buiten gefotografeerd bij een auto. Hij is oud Advocaat-Generaal van Suriname en was permanent vertegenwoordiger van Suriname in Nederland.

Blad 4 uit Stamboek van de…

anoniem, 1921, albumblad, RP-F-F00828-4

Twee pagina's met gegevens van de deelnemers aan de 1e driemaandelijkse cursus van 26 september tot en met 22 december 1921, stamboeknummers 11 tot en met 14. Onderdeel van Stamboek van de leerlingen der Koloniale School voor Meisjes en Vrouwen te 's-Gravenhage deel I (1921-1929).