Map met herinneringsfoto's van het…

O. Hisgen & Co., 1932, foto, NG-1993-5-2

Map met 16 herinneringsfoto's van het bezoek van gouverneur-generaal van Nederlands-Indië B.C. de Jonge en zijn echtgenote mevr. A.C. de Jonge, baronesse van Wassenaer, aan Semarang tussen 8 en 12 september 1932. 16 foto's in een openvouwbare map of envelop van bruin reliëfkarton. Op de envelop is…

Schilderij Het gezicht op Delft…

Franz Hanfstaengl, 1852 - 1880, foto, RP-F-00-69

Leerlingen van de Ondergrondse…

Kryn Taconis, 1946 - 1948, foto, NG-2006-50-48

Leerlingen van de Ondergrondse Vakschool hijsen de vlag.

Voedseldroppings

Kryn Taconis, 1944 - 1945, albumblad, NG-1991-6-84

Drie foto's over de voedseldroppings. Foto boven l.: vliegtuig dropt voedsel. Foto boven r. : Gedropte voedselpakketten op een van witte lappen gemaakt kruis als plaatsaanduiding. Foto onder: Mensen verzamelen de voedselpakketten en maken er stapels van.

Benzine zonder bon

Charles Breijer, 1946, documentaire foto, NG-2004-40-155

Twee mannen in pak tanken benzine bij een kleine benzinepomp. Een man met een kaal hoofd houdt de slang vast en de andere man vult de tank van een auto. Volgens het bijschrift is dit een glorieuze dag omdat vanaf 1 juni 1946 benzine weer vrij verkocht mag worden zonder bon.

Chinezen vieren bevrijding

K. Raucamp, 1945, foto, NG-2006-50-4

Een groep Chinezen in een kleedkamer van de Stadsschouwburg. Zij bereiden zich voor op de opvoering van het drakenspel: "De draak ontwaakt" ter ere van de bevrijding van Nederland

Treincoupé: Congres van Europa

Kryn Taconis, 1948, foto, NG-2006-50-81

Door een raam van een treincoupé zijn drie heren te zien. Op de buitenkant van de trein hangt een bord met de tekst: Congress of Europe. Het betreft het Congres van Europa in mei 1948 in Den Haag.

Mannen, vrouwen en kinderen bij de…

Associated Correspondents, 1946, documentaire foto, NG-2004-40-148

Een vrouw in gesprek met een broodventer voor de ingang van een schuilkelder gadegeslagen door een man en vrouw die net de kelder verlaten met op de achtergrond een aantal kinderen. In 1946 leefden in deze schuilkelder nog steeds ongeveer 200 mensen.

Prins Bernhard op de veerboot

L. Woudhuysen, 1945 - 1946, foto, NG-2006-50-43

Prins Bernhard op de veerboot over de Vecht bij Zwolle in een jeep. Op de voorgrond worden door twee mannen planken verplaatst.