Map met herinneringsfoto's van het…

O. Hisgen & Co., 1932, foto, NG-1993-5-2

Map met 16 herinneringsfoto's van het bezoek van gouverneur-generaal van Nederlands-Indië B.C. de Jonge en zijn echtgenote mevr. A.C. de Jonge, baronesse van Wassenaer, aan Semarang tussen 8 en 12 september 1932. 16 foto's in een openvouwbare map of envelop van bruin reliëfkarton. Op de envelop is…

Burgemeester Hartkamp spreekt…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-59

Burgemeester Hartkamp spreekt jubilaris Miedema toe in hotel De Doelen. De heer Miedema is 40 jaar verbonden aan het woninginrichtingsbedrijf De Zon. Hij kreeg een koninklijke onderscheiding voor zijn trouwe dienst.

Burgemeester Smeets geeft…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-76

Tegen de zin van het CDA in Kerkrade moet er openbaar (op niet religieuze grondslag, itt. bijzonder onderwijs) onderwijs komen, het aantal handtekeningen dat hiervoor wettelijk vereist is, is door een groep ouders opgehaald. Rechts achter burgemeester Smeets staat een aantal raadsleden. Zij waren,…

Burgemeesterechtpaar Berkelmans

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-83

Het burgemeestersechtpaar Berkelmans bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Helvoirt in het gemeenschapshuis Gastenbosch. Op de achtergrond is een toneeldécor te zien dat het gemeentehuis voorstelt.

De Vereniging voor Dorpsbelangen en…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-55

De Vereniging van Dorpsbelangen en B en W bijeen in het dorpshuis van Dongjum. Zij overleggen periodiek over kwesties die niet de gehele gemeente raken maar slechts en enkel dorp. Ditmaal sprak men over de toekomst van oude schoolgebouwen en het aanzien van het dorp. Links de leden van…

Straatkaatsen

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-80

Als er in Ried een wedstrijd straatkaatsen gehouden wordt, wordt de openbare weg afgesloten en het verkeer omgeleid.

Het omhangen van de ambtsketen

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-81

Het omhangen van de ambtsketen is een vast ritueel in het gemeentehuis. De medewerkster Interne Zaken draagt de keten aan voor burgemeester Weekhout (rechts) van Bloemendaal. Links gemeentesecretaris Van Ballegooijen en wethouder mevrouw Bredius-Cockinga van het CDA.

De uitslag van de stemming over…

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-90

In hotel De Twee Schimmels luisteren direct betrokkenen naar jonkheer Bosch van Rosenthal, voorzitter van de Landinrichtingscommissie. Hij deelt mee dat het plan is aangenomen: 55.4% van de stemmers bleek voor het plan te zijn. Een ruilverkaveling gaat pas door als grondeigenaren en pachters er in…

De CDA-wethouders Schroeder en…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-77

De twee CDA wethouders steunden, met grote tegenzin, het voornemen van het college van B en W om drie openbare scholen op te richten. Deze scholen moeten er komen; het aantal handtekeningen dat hiervoor wettelijk vereist is werd door een groep ouders opgehaald. De CDA fractie stemde tegen het plan,…

Sacramentsprocessie

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-78

Sacramentsprocessie in het Limburgse Meerssen. De plaatselijke overheid neemt deel aan het kerkelijk leven: een wethouder van de VVD, een gemeentesecretaris, burgemeester mans van de PvdA en een wethouder. Deze processie ontstond in de middeleeuwen vanwege het bloedwonder van Meerssen.