Blad met drie vignetten waaronder…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13683

Blad met drie vignetten boven elkaar geplaatst: begroeid stenen muurtje of graf en daar bovenop een urn met kronkelende slangen, zowel op het eerste als tweede vignet zijn een schop en houweel weergegeven, bij het tweede liggen ze bovenop een grafmonument naast een gedoofde fakkel en band met…

Blad met vijf vignetten en initiaal

Willem Bilderdijk, 1766 - 1785, prent, RP-P-1888-A-13684

Blad met vijf vignetten: architectuur ornament met schriftrol, pen en inktpot versierd met bloemen, architectuur ornament met bloemen, een kleine zuil met bloemen en korenschoof, landschap met twee mannen en een vrouwelijke personificatie zittend op wolk met lelietak en korenschoof. Tussen de…

Vignet met twee tortelduiven

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13691

Blad met vier vignetten

Willem Bilderdijk, 1766 - 1785, prent, RP-P-1888-A-13688

Blad met vier vignetten: cherubijn voor stralen van de zon in wolken, landschap met opkomende zon, water met opvliegende zwaan en schriftrol met bloemen.

Vignet met buste van Amor, pijl en…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13682

Allegorische voorstelling ter…

Bernard Picart, 1718, prent, RP-P-1957-731

Allegorische voorstelling ter gelegenheid van een huwelijk van Arent Bosch en Eletta Thesingh in 1718. Het echtpaar loopt, begeleidt door Amor, naar de huwelijksgod Hymen en het huwelijksbed. Links biedt Venus de bruid een gouden appel aan en rechts biedt Hebe, de godin van de jeugd, haar een vat…

Ornament met engel en putti

Bernard Picart, 1715, prent, RP-P-1957-848

Engel kroont twee putti omgeven door ornamenten. Prent maakt deel uit van een album.

Oordeel van Pluto

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1957-821

Pluto, de god van de onderwereld, zit op zijn troon om te oordelen over de zielen van de gestorvenen. Een processie van overleden historische personen - onder wie Erasmus - heeft zich voor hem verzameld. Op de achtergrond de Tartarus, het gedeelte van de onderwereld waar de verdoemden gestraft…

Vignet met Minerva en Amor

Bernard Picart, 1728, prent, RP-P-1957-805

Minerva zit als patroon van de wetenschap op een wolk en toont een opengeslagen boek. Ze heeft de dood overwonnen, die in de gedaante van een skelet onder haar voeten ligt. Naast haar zit Amor met een cirkelvormige slang die zijn staart in de bek neemt: een symbool voor eeuwigheid. Links op de…

Vignet met twee vissers

Bernard Picart, 1724, prent, RP-P-1957-812

Twee mannen in een roeiboot trekken een net met vissen uit het water. Aan weerszijden rietbundels en bovenaan een devies in het Latijn: Socio Ditata Labore. De prent maakt deel uit van een album.