Vignet met teken- en schildergerei

Derk Anthony van de Wart, 1782 - 1824, prent, RP-P-1883-A-7278

Voor een basement of sokkel zonder opschrift zijn twee putti weergegeven. De linker putto houdt een tekening en tekengerei vast en de rechter putto staat bij een beschilderd doek met een palet en penselen in de hand. Tussen hen in liggen verschillende teken- en schilderbenodigdheden.

Vignet met de benoeming van Maria…

Jan Wandelaar, 1733, prent, RP-P-1907-4936

Karel V overhandigt de scepter aan Maria van Hongarije, die voor hem knielt. De figuur achter hem kroont Karel V met een lauwerkrans. Bij hen staan Hercules en Minerva als personificaties van kracht en wijsheid achter een putto met een met geld gevulde hoorn des overvloeds. Het gebouw links is…

Vignet met Theseus en Ariadne

Jan Wandelaar, 1753, prent, RP-P-OB-61.546

Theseus en Ariadne wandelen langs een muur. Ariadne houdt een draad vast van de bol garen in Theseus' handen. De voorstelling wordt grotendeels door een spreukband omgeven waarop de woorden Virtutis Amore en de verwijzing naar het achtste boek van Ovidius' Metamorfosen, waarin het verhaal staat.

Vignet met Minerva

Jan Wandelaar, naar Frans van Mieris, 1725, prent, RP-P-1907-4158

Minerva kijkt omhoog. Ze houdt een opengeslagen boek en een schild vast. Rond de voorstelling een florale omlijsting. Linksboven liggen onder andere twee tafelen met de tien geboden en fasces als symbolen van rechtvaardigheid en wetgeving. Daaronder een spreukband met het Latijnse woord voor…

Vignet met de Titanide Phoebe

Jan Wandelaar, 1743, prent, RP-P-OB-61.547

De Titanide Phoebe loopt met een brandende fakkel door een bos. Op haar hoofd is een maansikkel te zien om aan te tonen dat ze van Eurynome de macht over de maan had gekregen. Onder de voorstelling een spreukband met een Latijnse zin.

Vignet met Theseus en Ariadne

Jan Wandelaar, 1749, prent, RP-P-OB-61.545

Theseus en Ariadne wandelen door een landschap. Ariadne houdt een draad vast van de bol garen in Theseus' handen. De voorstelling wordt grotendeels door een spreukband omgeven waarop de woorden Virtutis Amore en de verwijzing naar het achtste boek van Ovidius' Metamorfosen, waarin het verhaal staat.