Blad met drie vignetten

Willem Bilderdijk, 1766 - 1785, prent, RP-P-1888-A-13686

Blad met drie vignetten boven elkaar geplaatst: Amor met brandende fakkel waarop vliegjes afkomen, hoofd van een vrouw en als derde vignet onderaan een kan met schalen.

Vignet met putto met trompet en…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13681

Vignet met lier, brandend hart,…

Willem Bilderdijk, 1777, prent, RP-P-1885-A-8850

Vignet met brandende fakkel, pijl,…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13690

Blad met acht vignetten

Willem Bilderdijk, 1766 - 1785, prent, RP-P-1888-A-13687

Blad met acht vignetten: landschap met pyramidevormig grafmonument, triangel en bloemen, kinderhoofd, schild en haarband met bloemen, landschap met maaiers, hoed en staf met bloemen, schild en pijl en pijlenkoker en kind in mand bewaakt door het alziend oog.

Blad met drie vignetten waaronder…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13683

Blad met drie vignetten boven elkaar geplaatst: begroeid stenen muurtje of graf en daar bovenop een urn met kronkelende slangen, zowel op het eerste als tweede vignet zijn een schop en houweel weergegeven, bij het tweede liggen ze bovenop een grafmonument naast een gedoofde fakkel en band met…

Vignet met Amor die pijl schiet met…

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13693

Vignet met architraaf en medaillon…

Willem Bilderdijk, 1777, prent, RP-P-1885-A-8851

Vignet met architraaf en medaillon met ster en opschrift versierd met guirlande van eikenblad en bekroond met pen en papier.

Blad met vijf vignetten en initiaal

Willem Bilderdijk, 1766 - 1785, prent, RP-P-1888-A-13684

Blad met vijf vignetten: architectuur ornament met schriftrol, pen en inktpot versierd met bloemen, architectuur ornament met bloemen, een kleine zuil met bloemen en korenschoof, landschap met twee mannen en een vrouwelijke personificatie zittend op wolk met lelietak en korenschoof. Tussen de…

Vignet met twee tortelduiven

Willem Bilderdijk, 1766 - 1831, prent, RP-P-1888-A-13691