Jongeman achter schildersezel

Michael Sweerts, 1656, prent, RP-P-1888-A-13821

Op een op een ezel geplaatst bord staat de titel van de serie prenten vermeld, samen met het jaar en de plaats van uitgave. Achter de ezel staat een jongeman die de beschouwer aankijkt en met zijn rechterhand naar de titel wijst. Maakt deel uit van een serie van 12 prenten met studies van gezichten.

Hond van voren

Frans Lebret, 1895, prent, RP-P-1928-155-17

Een hond van voren gezien, met halsband. Geëtste tekst op de plaat: 6 stuks etsen door Frans Lebret, 1895. De prent maakt deel uit van een zesdelige serie met prenten van een en dezelfde hond in verschillende houdingen.

Figuren bij een groentekraam op een…

Jan van de Velde (II), 1616, prent, RP-P-1880-A-4400

Figuren bij een groentekraam op een markt in een stad. Titelprent van deel twee van een serie van in totaal zestig prenten met landschappen, verdeeld over vijf delen van elk twaalf prenten.

Personificaties van zomer en winter…

Jan van de Velde (II), 1608 - 1618, prent, RP-P-1898-A-20309

De personificatie van de zomer (links) en winter (rechts), bij etenswaren en attributen die bij hen horen. Bij de jonge vrouw, voorstellende zomer (aestas) een luit, bloemen en planten. Bij de oude vrouw, voorstellende winter (hyems) schaatsen een voetstoof en een warme pot in haar handen. In het…

Titelprent voor de serie platen van…

Bernard Picart, 1714, prent, RP-P-OB-57.157

Titel in een rijk versierde ornamentele omlijsting met twee vrouwenfiguren, engelen, sfinxen en bladwerk. Titelprent voor de serie platen van de statiekoets van de Spaanse gezant de hertog van Ossuna, gebruikt bij zijn openbare intocht in Utrecht voor de vredesonderhandelingen in 1713.

Titelprent van het pamflet:…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1880-A-4519

Titelprent van een pamflet tegen Van Oldenbarnevelt, 1618. De voorstelling toont een trekwedstrijd tussen een schipper uit Monnikendam en een Spanjaard om 'de gouden stok'. Op de achtergrond kijken vorsten als toe. De Spanjaard wordt geholpen door een arminiaan, waarschijnlijk Johan van…

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-1887-A-11987

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Wonderlijcke School-houdinghe van Mr. Jan van Olden Bernevelt / met de aenwijsinge op die Figyren'. In de prent is Johan van Oldenbarnevelt de schoolmeester voor een klas waarin de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en andere…

Titelprent van het pamflet uit 1618…

anoniem, 1618, prent, RP-P-OB-77.305

Titelprent van het pamflet uit 1618 getiteld 'Gulden Legende Van den Nieuwen St. Jan'. Een buste van Johan van Oldenbarnevelt op een altaar wordt door zijn aanhangers aan beden als een heilige of afgod. Het beeld van Johan van Oldenbarnevelt heeft in de rechterhand een geldbuidel, in de linkerhand…

Titelprent van de serie…

Augustin Coppens, 1695, prent, RP-P-OB-68.289

Titelblad van een reeks van twaalf voorstellingen van de ruïnes van Brussel na het bombardement door de Franse maarschalk de Villeroy tussen 13-15 augustus 1695. In de voorstelling probeert Mercurius de stedenmaagd van Brussel te troosten met het nieuws van de verovering van Namen. Op de achtergrond…

Titelprent van het pamflet:…

anoniem, 1619, prent, RP-P-OB-77.298

Spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt. De Nederlandse Leeuw ketent het Rad van Fortuin vast waarin Van Oldenbarnevelt onderaan zit en prins Maurits, d'Ouwe Trouwe Geus, in de top. De prins krijgt uit de wolken van God een lauwerkrans, links staat Fortuna. Achter het rad staan een monnik…