Kaart van Groningen, 1672

Salomon Savery, naar Egbert Haubois, 1672, prent, RP-P-AO-3-16

Portret van mevrouw Veth-Giltay

Jan Veth, 1874 - 1925, tekening, RP-T-1962-148

De Pratende Put

Jan Veth, naar Anatole Vely, 1874 - 1925, tekening, RP-T-00-3076

Album met tekeningen met…

Johann Wilhelm Kaiser (I), 1823 - 1900, album, RP-T-1965-210A

Kaart van Groningen, 1652

Salomon Savery, naar Egbert Haubois, 1652, prent, RP-P-OB-82.221