Het plafond van de Krijgsraadzaal…

Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-577

Het Welfsel vande Krygs-raets Sael Fig. Z uit: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661. Architectuurontwerp.

Plattegrond van een koepelkerk

anoniem, naar Dirk Truer, 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-75-1

Platte Grond van een Coepel Kerk getekent door Dirk Truer Mr Metzelaer.

Plattegrond van een ontworpen kerk…

Daniël Stopendaal (mogelijk), naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-9

Architectuurontwerp, boven: Plan ofte Grondt vande Booter-Marckt met de Geconcipieerde Kerck daar op bequaamelyck geplaatst (...). Plaat II van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (....) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Ontwerp voor de fundering van een…

anoniem, naar Hendrik van Hout, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-4

Tweede Kerck-Grondt, aanwysende hoe dat in de dickte vande binne-verbandt Mueren seer veele Kelder Graaven, en daar buyten oock heele ruyme Lyck Byseth-Plaatsen (...). Plaat VII van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de…

Doorsnede en interieur van een…

Joost van Sassen, naar Dirk Truer, 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-75-4

Sign. r.o.: J. van Sassen fecit Coepel Kerk doorgesneeden in 't perspectief te zien getekent door Dirk Truer Mr Metselaer.

De galerij tegen de Raadzaal in het…

Jacob Vennekool, 1661, ontwerp, RP-P-AO-1925-579

De Galdery tegen de Raet-zael ten Oosten Fig. V.2 uit: Afbeelding van 't Stadt Huys van Amsterdam, Amsterdam 1661. Architectuurontwerp.

Plattegrond van de Oude Kerk te…

Daniël Stopendaal (mogelijk), naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-10

Architectuurontwerp, boven: Door het dus Bestippen van dry onser Hooft-Kercken met de omtrek van dit Concept-Gebouw, (...). Plaat III van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (....) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...).

Ontwerp voor een koepelkerk

anoniem, naar Hendrik van Hout, 1682 - 1726, ontwerp, RP-P-AO-23-78-2

Met schaalverdeling. Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de BOOTER-MARCKT (...). Architectuurontwerp.

Ontwerp voor galerijen met…

anoniem, naar Hendrik van Hout, ontwerp, RP-P-AO-23-78-7

Vyfde Grondt, voor Twee, sulcke volkomen Kerck-Galderyen, tot seer veele Mans en Vrouwe so gemeene Sit-Bancken, als besloote Gestoelten, en voor nog een halve Galderye (...). Onderdeel van: NIEW DESSEYN tot een Seer Groote, Stercke en om te hooren heel bequame COUPEL-KERCK (...) te plaatsen op de…

Vooraanzicht van een koepelkerk…

anoniem, naar Dirk Truer, 1736, ontwerp, RP-P-AO-23-75-2

Architectuurontwerp.