De dwerg Crispin Skarnitz, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-26

De dwerg Monarchina Rond-Kop, 1716

Fopje Folkema, naar Martin Engelbrecht, 1716, prent, BI-B-FM-079-51

De dwerg Pantaleon Burgman, 1716

Joost van Sassen, naar Martin Engelbrecht, 1716, prent, BI-B-FM-079-16

De dwerg Dan Hagel als een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-16

De dwerg Simon Flenschl, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-38

De dwerg Baldus Pofpaf als een…

Andries van Buysen (Sr.), naar Martin Engelbrecht, naar Wilhelmus Koning, 1716, prent, BI-B-FM-079-7

De Franse dwerg Over-seese Politike…

Joost van Sassen, naar Martin Engelbrecht, 1716, prent, BI-B-FM-079-22

De dwerg Puer Orcanius als woeste…

Fopje Folkema, naar Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, prent, BI-B-FM-080-40

De dwerg Doctor Rocus Tabacius,…

Joost van Sassen, naar Martin Engelbrecht, 1716 - 1720, prent, BI-B-FM-080-34