Kalligrafie van de provincie…

Cornelis van Baarsel, naar Jan Gerritsz. Visser, 1790, prent, RP-P-OB-86.182

Kalligrafie van de naam van de provincie Friesland. Binnen een kader met het provinciewapen, allegorische en mythologische figuren, wapens van de belangrijkste steden en twee topografische gezichten. Hier: turfmaken en haven van Harlingen. Onderdeel van een serie van zeven kalligrafieën van de…

Allegorie op het overlijden van…

anoniem, 1794, prent, RP-P-OB-86.346

Allegorisch grafmonument bij het overlijden van Hendrik Hooft Danielsz., oud-burgemeester van Amsterdam, op 31 augustus 1794. Portretmedaillon met pruik op obelisk, drie putti omhangen het monument met eikenloof. Links de Rechtvaardigheid, rechts de Vrijheid. In de lucht het Alziende Oog. Met…

Herdenkingsprent ter nagedachtenis…

Leonard Jozef Ferrier, 1787, prent, RP-P-1939-1479

Herdenkingsprent ter nagedachtenis van de op 23 jarige leeftijd gesneuvelde Cornelis Govert Visscher, 'bevelhebber van het burger-vaandel Turkyen en der vrijwillige scherpschutters ten dienste der stad Utrecht...'. Boven de kalligrafische tekst met naam, titel en leeftijd, een cartouche met een…

Kalligrafie op de vrede tussen de…

Leonard Jozef Ferrier (mogelijk), naar Leonard Jozef Ferrier, 1787, prent, RP-P-OB-85.921

Kalligrafische allegorie op het herstel van de vrede tussen de Staten-Generaal en prins Willem V, ter gelegenheid van de inhaling van de prins en prinses van Oranje in Den Haag op 20 en 24 september 1787. Met twee allegorische medaillons met de Vrede en de Vrijheid, een portret van de prins en de…

Kalligrafie op burgemeester Hendrik…

anoniem, 1787, prent, RP-P-1905-2924

Kalligrafie op de Amsterdamse burgemeester Hendrik Danielsz. Hooft, waarschijnlijk naar aanleiding van zijn ontslag op 27 november 1787. Omlijsting met portret en vignetten (o.a. Smeekschrift), om de lijst gewikkeld een banderol met tekst.

Kalligrafie op de eendracht van het…

Leonard Jozef Ferrier, 1787, prent, RP-P-OB-85.919

Kalligrafische allegorie op de eendracht van het land, 1787. Met twee allegorische medaillons op de eendracht. Onderaan een tweeregelig vers.

Krulwerkfiguren van dansers met een…

anoniem, 1690 - 1700, prent, RP-P-OB-82.948

Blad met twee voorstellingen in gekalligrafeerd krulwerk. Bovenaan twee figuren van dansers met een verkleed hondje, onderaan en een roker aan een tafel met een schoenlapper en een hond.

Kalligrafie op de oprichting van de…

Barent de Bakker, naar Arian Doussyan, naar Hermanus Petrus Schouten, 1786, prent, RP-P-OB-85.368

Kalligrafische voorstelling naar aanleiding van de oprichting van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op 16 november 1784. Bovenaan een portret van de oprichter Jan Nieuwenhuyzen, rechts een medaillon met de Koophandel voorgesteld door kooplieden bij de Schreierstoren te Amsterdam, links een…

Tempel ter ere van prominente…

Jan Lucas van der Beek, naar Kloek, 1787, prent, RP-P-OB-85.604

Allegorie van ca. 1787 met een portiek van een tempel waarin portretten hangen van prominente patriotten als voorvechters van de vrijheid: Hendrik Hooft Danielsz., George Hendrik de Wilde, baron van Pallandt, Isaac van Goudoever, Joan Derk van der Capellen tot den Pol en M.J. Eyck. Links een…

Allegorie op de Vrede van Parijs,…

Antoni Zürcher, 1814, prent, RP-P-OB-87.164

Allegorie op de eerste Vrede van Parijs, 30 mei 1814. Centraal in kalligrafie het woord 'Vrede' waarin om vier van de vijf letters een banderol met opschrift ter ere van een van de bondgenoten Rusland, Groot-Brittannië, Pruisen en Oostenrijk. Onderaan binnen de Hollandse Tuin een stad met enkele…