Aanbidding door Jozef en Maria

Frans Crabbe van Espleghem, 1497 - 1552, prent, RP-P-2011-115-18

Jozef en Maria knielen voor het Christuskind neer. Tussen hen in een engel in aanbidding en de os en de ezel. Op de achtergrond twee mannen bij een poort. Deze prent maakt deel uit van een handgeschreven gebedenboek.

Mis van Gregorius

Frans Crabbe van Espleghem, 1497 - 1552, prent, RP-P-2011-115-16

Gregorius zit op zijn knieën voor het altaar. Op het altaar verschijnt Christus die hem zijn bloedende wonden toont. Naast Christus verschijnen de passiewerktuigen. Op de achtergrond geestelijken. Een kardinaal draagt de pauselijke tiara van Gregorius. Deze prent maakt deel uit van een…

Portret van Amalia van Solms

Wenceslaus Hollar, 1639, prent, BI-1974-315-4

Portret van Amalia. Ze zit in een vertrek met in haar rechterhand een oranjetak. De drie Gratiën bieden haar palmbladeren aan. In de ondermarge twee keer twee regels Franse tekst. De prent maakt deel uit van een boek over het bezoek van Maria de' Medici aan de Nederlanden.

Portret van Frederik Hendrik, prins…

Wenceslaus Hollar, 1639, prent, BI-1974-315-3

Portret van Frederik Hendrik. Hij staat in een landschap met een commandostaf in zijn rechterhand. Op de achtergrond Faam met twee bazuinen, een lauwerkrans en een paard. In de verte een legerkamp. In de ondermarge twee keer twee regels Franse tekst. De prent maakt deel uit van een boek.

Vergadering van de Staten-Generaal

anoniem, 1639, prent, BI-1974-315-2

Zeventien leden van de Staten-Generaal vergaderen aan een rechthoekige tafel. Een griffier noteert de besluiten in een boek. Aan de muur een wandtapijt met een jachtscène en de portretten van Frederik Hendrik en zijn vrouw Amalia van Solms. Links een schilderij van een ridder. Onderaan twee keer…

Faam overwint de tijd en de dood

Wenceslaus Hollar, 1639, titelprent, BI-1974-315-1

De personificatie van Faam met in haar linkerhand een loftrompet en een vlag met de titel: Histoire de l'entree ... Met haar rechter hand houdt Faam het portret van Maria de' Medici omhoog. Een putto (met palmtak) houdt er drie kronen bij. Onderaan liggen de personificaties van de Tijd, met…

Portret van keizer Marcus Aurelius

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-19

Portret van keizer Marcus Aurelius, op een munt met randschrift. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.

Cartouche met in de omlijsting het…

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-1

Cartouche met omlijsting van rol- en beslagwerk. Bovenaan een medaillon met een buste in profiel van Hubert Goltzius, geflankeerd door zijn initialen H en G. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.

Portret van keizer Vitellius

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-10

Portret van keizer Vitellius, op een munt met randschrift. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.

Portret van keizer Maximus

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-33

Portret van keizer Maximus (zoon van Maximinus I Thrax), op een munt met randschrift. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.