Allegorie op de geschiedenis van…

Gilliam van der Gouwen, naar Bernard Picart, naar Simon Thomassin, 1713, prent, RP-P-1957-719

De personificatie van Geschiedenis, gezeten op de vloer, schrijft samen met de personificatie van Inspiratie de geschiedenis van Groot-Brittannië. Rechts bij een zuil de personificatie van Groot-Brittannië, zittend op een leeuw. In haar handen het wapenschild van Engeland, gebruikt door Karel II en…

Allegorie op sluiten van vrede

Bernard Picart, 1726, prent, RP-P-1957-707

Twee koningen, vergezeld door hun ministers en officieren, schudden elkaar de hand boven het vredesaltaar in een tempel. In de lucht het alziend oog omgeven door lichtstralen en harpijen die uit de hemel tuimelen. Op de achtergrond standbeelden van deugden met in het midden Vrede en Rechtvaardigheid…

Geschiedenis geeft de Schilderkunst…

Bernard Picart, 1732, prent, RP-P-1957-721

Allegorische voorstelling waarin Geschiedenis de Schilderkunst een schrijfveer in de hand geeft om de geschiedenissen van de Nederlandse vorsten op te tekenen. Ze wijst op een tapijt waarop de Nederlandse Maagd, vergezeld door Vrijheid, Geloof, Navigatie (Thetis), Mars en Mercurius en langs de…

Allegorische voorstelling met Faam…

Bernard Picart, 1721, prent, RP-P-1957-745

Faam wijst op een gedenkzuil waarop een opschrift in het Latijn (Alunt Cygnos et Flumina Nostra) en een voorstelling van Apollo en Marsyas. Op de voorgrond zwanen en attributen van de vrije kunsten. Zonder onderschrift. De prent maakt deel uit van een album

Logica onderwijst een putto

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-1957-757

De vrouwelijke personificatie van Logica, een van de zeven vrije kunsten. Zij denkt na en onderwijst een putto. Op de voorgrond allerlei boeken. In de marge een vierregelig gedicht in het Frans. De prent maakt deel uit van een album.

Portret van Johannes Secundus

Bernard Picart, 1730, prent, RP-P-1957-891

Het portret van de schrijver Janus Secundus. In zijn hand houdt hij een medaillon met het portret van Julia, zijn eerste grote liefde, over wie hij dit liefdeselegie schreef. De prent maakt deel uit van een album.

Allegorische voorstelling met de…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-1957-752

Op de Parnassus warmen de muzen zich aan het vuur van een boekverbranding. Links op de achtergrond Pegasus die een schrijver van zich afwerpt. In de marge een zesregelig onderschrift in het Frans. De prent maakt deel uit van een album.

Allegorische voorstelling ter…

Bernard Picart, 1719, prent, RP-P-1957-776

Allegorische voorstelling in een cartouche ter gelegenheid van het huwelijk van Jacob Alewijn en Perina Vorsterman in 1719. Het echtpaar houdt elkaars rechterhand vast, terwijl Hymen en Amor twee fakkels bij elkaar houden. Het paar wordt omgeven door personificaties van deugden zoals Geloof, Deugd,…

Verbeelding van de belangrijkste…

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1957-769

Allegorische voorstelling met in het midden de vrouwelijke personificatie van de Roomse Kerk, gekroond met een tiara. Ze vertrapt een rabbijn die een Hebreeuwse tekst vasthoudt en de personificatie van het Romeinse Rijk, die een beeld van Victoria in de handen houdt. Bijgeloof (Idolatria) probeert…

Feestmaal van Romulus

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1957-726

In de hemel vindt een feest plaats dat Romulus organiseerde ter ere van de goden. Hij staat voor Jupiter die op een ligbed rust en bemiddelt met hem namens zijn opvolgers. Aan zijn voeten een instrument dat aanduidt hoe lang ze kunnen spreken. Rechts keizers Julius Caesar, Augustus, Trajanus en…