Vier vignetten met wapenschilden

Jan Wandelaar, 1562, prent, BI-1886-1449-3

Vier voorstellingen op een albumblad. Bovenaan twee voorstellingen met een wapenschild, beide geflankeerd door personificaties. In het midden een wapenschild omgeven door putti. Eén van de putti steekt een model van een schip in de lucht en heeft een caduceus in de handen. De tweede blaast op een…

Portret van Michiel Adriaansz. de…

Reinier Vinkeles, 1812, prent, RP-P-1951-931-19-2

Portret van Michiel Adriaansz. de Ruyter in een lauwerkrans geflankeerd door wapens en kanonnen. De prent maakt deel uit van een album.

Hulde aan Nuttigheid

Reinier Vinkeles, naar Adriaan Pietersz. Loosjes, 1785 - 1818, prent, RP-P-1951-931-27-3

Eén van de muzen (de muze van zang of toneel) met lauwerkrans en lier geeft een boekrol, trompet en masker aan de personificatie van Nuttigheid: een vrouw met een eikentak in de hand en korenaren op het hoofd. Naast haar staat een schaap. De prent maakt deel uit van een album.

Boekenkist met vrijheidshoed op een…

Reinier Vinkeles, 1794, prent, RP-P-1951-931-32-1

Een console met een boekenkist en vrijheidshoed op een lans. Daarachter een piramide. Daarbij twee maskers, een gevangenisketen en een fakkel. De prent maakt deel uit van een album.

Portret van Louise de Coligny

Reinier Vinkeles, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1803, prent, RP-P-1951-931-33-2

Portret van Louise de Coligny in een ovaal. De prent maakt deel uit van een album.

Medaillon met het portret van…

Reinier Vinkeles, 1797 - 1798, prent, RP-P-1951-931-42-4

Een steen met een medaillon. Daarop het portret van de Romeinse consul Lucius Junius Brutus. De prent maakt deel uit van een album.

Reinoud Jan van Golstein en prins…

Reinier Vinkeles, 1809 - 1810, prent, RP-P-1951-931-14-2

Reinoud Jan van Golstein neemt voor een tent afscheid van prins Frederik. De prent maakt deel uit van een album.

Allegorie op sluiten van vrede

Bernard Picart, 1726, prent, RP-P-1957-707

Twee koningen, vergezeld door hun ministers en officieren, schudden elkaar de hand boven het vredesaltaar in een tempel. In de lucht het alziend oog omgeven door lichtstralen en harpijen die uit de hemel tuimelen. Op de achtergrond standbeelden van deugden met in het midden Vrede en Rechtvaardigheid…

Allegorie op de geschiedenis van…

Gilliam van der Gouwen, naar Bernard Picart, naar Simon Thomassin, 1713, prent, RP-P-1957-719

De personificatie van Geschiedenis, gezeten op de vloer, schrijft samen met de personificatie van Inspiratie de geschiedenis van Groot-Brittannië. Rechts bij een zuil de personificatie van Groot-Brittannië, zittend op een leeuw. In haar handen het wapenschild van Engeland, gebruikt door Karel II en…

Geschiedenis geeft de Schilderkunst…

Bernard Picart, 1732, prent, RP-P-1957-721

Allegorische voorstelling waarin Geschiedenis de Schilderkunst een schrijfveer in de hand geeft om de geschiedenissen van de Nederlandse vorsten op te tekenen. Ze wijst op een tapijt waarop de Nederlandse Maagd, vergezeld door Vrijheid, Geloof, Navigatie (Thetis), Mars en Mercurius en langs de…