Feestmaal van Romulus

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1957-726

In de hemel vindt een feest plaats dat Romulus organiseerde ter ere van de goden. Hij staat voor Jupiter die op een ligbed rust en bemiddelt met hem namens zijn opvolgers. Aan zijn voeten een instrument dat aanduidt hoe lang ze kunnen spreken. Rechts keizers Julius Caesar, Augustus, Trajanus en…

Allegorie op de weg naar Rome

Bernard Picart, 1728, prent, RP-P-1957-734

Landschap met op de voorgrond een Romeinse ingenieur die een wegenkaart laat zien aan een magistraat. Links op de voorgrond de Tiber, die met Romulus, Remus en de wolvin langs de kant van de rivier rust. Op de achtergrond mannen die een weg egaliseren. In de marge een titel en een vijfregelig…

Allegorische voorstelling met…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-1957-723

Allegorische voorstelling met figuren uit het Oude Testament. Links Adam en Eva, daarachter Noach, Isaak en Abraham. Rechts Mozes en Aäron met de tafelen der wet en koning David. Christus troont op een wolk in de hemel, omringd door de symbolen van de vier evangelisten. Boven zijn hoofd brandt de…

Allegorische voorstelling met Faam…

Bernard Picart, 1721, prent, RP-P-1957-745

Faam wijst op een gedenkzuil waarop een opschrift in het Latijn (Alunt Cygnos et Flumina Nostra) en een voorstelling van Apollo en Marsyas. Op de voorgrond zwanen en attributen van de vrije kunsten. Zonder onderschrift. De prent maakt deel uit van een album

Allegorische voorstelling met…

Bernard Picart, 1719, prent, RP-P-1957-748

De personificatie van Matigheid zit met haar paardentoom naast Minerva op een wolk. Samen proberen ze de figuren op de grond tot de orde te roepen. Links van de wolk staat een man die Matigheid en Minerva met een zwaard te lijf wil gaan. Op de voorgrond staat Hercules bij een vrouw (de Hoogmoed?):…

Allegorische voorstelling met…

Bernard Picart, 1724, prent, RP-P-1957-759

Portretbuste van Charles de Saint Denis, heer van Saint Évremond, door een putto gelauwerd. De buste is omringd door Mars (hij slaapt als verwijzing naar het einde van de militaire loopbaan van de geportretteerde), Filosofie (met scepter en globe), Wellust (met harp) en Vader Tijd. Op de voorgrond…

A son excellence Monsieur Du Tillot

Benigno Bossi, naar Ennemond Alexandre Petitot, 1764, titelpagina, RP-P-1993-27

Titelprent met twee saters torsen een grote vaas met ranken. Onder hen, tegen een gemetselde muur een plakette met de tekst "a son excellence monsieur du Tillot". Daaronder een vignet met rand van acanthusbladeren waarin het jaartal 1764 en een trofee.

Suite des Vases

Benigno Bossi, naar Ennemond Alexandre Petitot, 1764, prent, RP-P-1993-24

Titelblad voor Suite des Vases uit de collectie van Du Tillot. tekst: Suite des Vases Tirée du Cabinet de Son Excellence Monsieur Du Tillot Marquis de Felino Et gravée a l'Eau forte d' apres les Desseins originaux de Monsieur Le Chavalier Ennemond Alexandre Petitot Premier Architecte De S.A.R.…

Vrolijk gezelschap met twee…

Reinier Vinkeles, 1808, prent, RP-P-1951-931-3-1

Titelpagina met twee mannen die hun glazen tegen elkaar klinken. Op de achtergrond musicerende figuren. De prent maakt deel uit van een album.

Man en jongen in een bos

Reinier Vinkeles, 1815, prent, RP-P-1951-931-5-2

Een man en jongen staan op een open plek in een bos. Op de achtergrond een doorkijkje met een schip. Rechts een tuinvaas. De prent maakt deel uit van een album.