Feestmaal van Romulus

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1957-726

In de hemel vindt een feest plaats dat Romulus organiseerde ter ere van de goden. Hij staat voor Jupiter die op een ligbed rust en bemiddelt met hem namens zijn opvolgers. Aan zijn voeten een instrument dat aanduidt hoe lang ze kunnen spreken. Rechts keizers Julius Caesar, Augustus, Trajanus en…

Kindermoord te Betlehem

Bernard Picart, 1715, prent, RP-P-1957-717

Zicht op de stad Betlehem waar nabij Herodes' paleis een grote slachtpartij plaatsvindt. Soldaten rukken kinderen uit de armen van wanhopige moeders om ze met zwaarden te doden. Talloze dode kinderen liggen verspreid over de grond. De prent maakt deel uit van een album.

Hemelvaart van Christus

Bernard Picart (mogelijk), naar Bernard Picart, 1717, prent, RP-P-1957-735

Christus wordt op een wolk naar de hemel gevoerd. Twee engelen op aarde wijzen naar de hemel. De mensen kijken verschrikt omhoog. In de marge een Bijbelcitaat uit Hand. 1:11 in het Frans. De prent maakt deel uit van een album.

Allegorie met Geschiedenis die de…

Bernard Picart, 1726, prent, RP-P-1957-722

Allegorische voorstelling, door Vader Tijd onthuld, met Geschiedenis omringd door een menigte van personages die de verschillende werelddelen symboliseren. Ze wordt vergezeld door Geneologie, die haar een stamboom toont; Chronologie, met tablet in de hand; Geografie, die met haar passer de…

Monument ter herinnering aan de…

Bernard Picart, 1720, prent, RP-P-1957-718

Monument ter herinnering aan de dwaasheid van het jaar 1720. Op een grote wagen gemend door een nar strooit de Fortuin van de Actien aandelen in het rond. De kar wordt getrokken door personificaties van de compagnieën van de Zuidzee en Mississippi (een invalide indiaan) en anderen. De wagen wordt…

Allegorie op de landbouw

Bernard Picart, 1733, prent, RP-P-1957-725

Allegorische titelpagina die het boek Georgica van de dichter Vergilius verbeeld. Op het platteland hebben mannen en vrouwen zich gewijd aan landbouw, het kweken van bomen en de vee- en bijenteelt. In de marge een drieregelig citaat van Vergilius in het Latijn.

Verloving en Palmknopen

Bernard Picart, 1732, prent, RP-P-1957-728

Twee voorstellingen op een albumblad over huwelijksgebruiken bij de hervormden in Amsterdam, ca. 1730. In de bovenste voorstelling neemt het verloofde paar felicitaties en geschenken in ontvangst. In de onderste voorstelling het palmknopen, het knopen van bloemen- en bladerkransen door het verloofde…

Allegorische voorstelling ter…

Bernard Picart, 1718, prent, RP-P-1957-731

Allegorische voorstelling ter gelegenheid van een huwelijk van Arent Bosch en Eletta Thesingh in 1718. Het echtpaar loopt, begeleidt door Amor, naar de huwelijksgod Hymen en het huwelijksbed. Links biedt Venus de bruid een gouden appel aan en rechts biedt Hebe, de godin van de jeugd, haar een vat…

Gesneden steen met Cupido die een…

Bernard Picart, naar Girolamo Odam, 1719, prent, RP-P-1957-773

Cupdio domineert een leeuw. Daarbij twee godinnen. Reproductie van een gesneden edelsteen. Rechtsonder de ware grootte van de steen. De prent maakt deel uit van een album.

Reizigers naar het eiland Cythere

Bernard Picart, 1708, prent, RP-P-1957-864

Binnen een ovaal zijn een rijk geklede dame en heer voor bossage afgebeeld. Op de kleding van beiden zijn pelgrimstekens gespeld. De dame (Venus) omvat met haar linkerhand een pelgrimsstaf. De schelp in haar rechterhand heft zij op als een glas. De man schenkt er vanuit een kruik wijn in. Voor het…