Allegorische voorstelling met…

Bernard Picart, 1724, prent, RP-P-1957-759

Portretbuste van Charles de Saint Denis, heer van Saint Évremond, door een putto gelauwerd. De buste is omringd door Mars (hij slaapt als verwijzing naar het einde van de militaire loopbaan van de geportretteerde), Filosofie (met scepter en globe), Wellust (met harp) en Vader Tijd. Op de voorgrond…

Putto bij sinaasappelboom

Bernard Picart, 1729, prent, RP-P-1957-808

Een putto wijst met een sinaasappel in de hand op een sinaasappelboom en een paleis. Bovenaan op een banderol het devies: Tot Pendebunt Et Ab Arbore Poma. De prent maakt deel uit van een album.

Personificatie van de Poëzie

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1957-817

De personificatie van de Poëzie met een lier in de hand. Naast haar een gevleugelde figuur, met de vlam van inspiratie op het hoofd, die dwarsfluit speelt, en putti met boeken en globe. De prent maakt deel uit van een album.

Vignet met twee vissers

Bernard Picart, 1724, prent, RP-P-1957-812

Twee mannen in een roeiboot trekken een net met vissen uit het water. Aan weerszijden rietbundels en bovenaan een devies in het Latijn: Socio Ditata Labore. De prent maakt deel uit van een album.

Wapen van Eugenius van Savoye…

Bernard Picart, 1719, prent, RP-P-1957-788

Het wapenschild van Eugenius van Savoye omringd door allegorische figuren. Onder de voorstelling een verklarende tekst in het Frans. De prent maakt deel uit van een album.

Feestmaal van Romulus

Bernard Picart, 1727, prent, RP-P-1957-726

In de hemel vindt een feest plaats dat Romulus organiseerde ter ere van de goden. Hij staat voor Jupiter die op een ligbed rust en bemiddelt met hem namens zijn opvolgers. Aan zijn voeten een instrument dat aanduidt hoe lang ze kunnen spreken. Rechts keizers Julius Caesar, Augustus, Trajanus en…

Allegorische voorstelling met…

Bernard Picart, 1719, prent, RP-P-1957-748

De personificatie van Matigheid zit met haar paardentoom naast Minerva op een wolk. Samen proberen ze de figuren op de grond tot de orde te roepen. Links van de wolk staat een man die Matigheid en Minerva met een zwaard te lijf wil gaan. Op de voorgrond staat Hercules bij een vrouw (de Hoogmoed?):…

Gesneden steen met een portret van…

Bernard Picart, 1719, prent, RP-P-1957-895

Een portret van Alexander de Grote. Reproductie van een Griekse gesneden edelsteen. Prent is afkomstig uit een boek over gesneden edelstenen en glyptiek. De prent maakt deel uit van een album.

Wapenschild van Caroline van…

Bernard Picart, 1718, prent, RP-P-1957-795

Wapenschild van Caroline van Ansbach, prinses van Wales en later koningin van Engeland. Rond het wapen het devies en teken van de Orde van de Kousenband. Om het wapen putti met bloemen. De prent maakt deel uit van een album.

Allegorische voorstelling met Faam…

Bernard Picart, 1721, prent, RP-P-1957-745

Faam wijst op een gedenkzuil waarop een opschrift in het Latijn (Alunt Cygnos et Flumina Nostra) en een voorstelling van Apollo en Marsyas. Op de voorgrond zwanen en attributen van de vrije kunsten. Zonder onderschrift. De prent maakt deel uit van een album