Gezicht op Pernambuco, 1630

Frans Hogenberg, 1630 - 1632, prent, RP-P-OB-78.785-405

Gezicht op Pernambuco, 1630. Hollandse schepen op zee voor de kust. Zonder onderschrift en ongenummerd [428]. De prent maakt deel uit van een album.

Stamboom met takken van Valois en…

Frans Hogenberg, 1589 - ca. 1593, prent, RP-P-OB-78.785-239

Stamboom van de twee koninklijke dynastieën van het huis van Valois en het huis van Bourbon, spruitend uit het lichaam van de op grond liggende Franse koning Lodewijk. Aan de uiteinden van de takken Hendrik III van Valois en Hendrik II van Navarre. Een engel probeert de twee uit elkaar groeiende…

Plan van La Rochelle en omgeving,…

Frans Hogenberg, 1627 - 1629, prent, RP-P-OB-78.785-400

Plan van La Rochelle en omgeving met de nieuwe schansen en fortificaties gebouwd bij het beleg van de koninklijke troepen van Lodewijk XIII, 1 september 1627. Met onderschrift van 6 regels in het Duits. Reechtsonder met pen genummerd: 423. De prent maakt deel uit van een album.

Hendrik IV gaat ter kerk in…

Frans Hogenberg, 1593 - 1595, prent, RP-P-OB-78.785-277

Koning Hendrik IV gaat ter kerk in Saint-Denis, 25 juli 1593. Gezicht in de kerk waar de koning de mis bijwoont. Op de voorgrond de koning met zijn gevolg, de bisschop van Bourges en andere katholieke functionarissen. Buiten feestelijkheden: strooien met munten en brood, vuurkorven en saluutschoten…

Stein am Rhein door de Spanjaarden…

Frans Hogenberg, 1621 - 1623, prent, RP-P-OB-78.785-380

Stein am Rhein met de bijbehorende schansen en schipbrug door de Spanjaarden veroverd, 21 augustus 1621. Elementen in de voorstelling aangeduid met de leters A-H maar legenda ontbreekt. Zonder onderschrift. Rechtsonder met pen genummerd: 403. De prent maakt deel uit van een album.

Hoedenverkoper

Giuseppe Maria Mitelli, naar Annibale Carracci, 1660, prent, RP-P-2008-70-33

Een hoedenverkoper, op de rug gezien, met op zijn hoofd drie hoeden op elkaar, in zijn linkerhand twee hoeden, in zijn rechterhand een weegschaal en over beide armen kledingstukken. Italiaans vers in ondermarge. De prent maakt deel uit van een album.

Verovering van Totis in Hongarije,…

Frans Hogenberg, 1597 - 1599, prent, RP-P-OB-78.785-307

Verovering van Totis (Tata) in Hongarije op de Turken, 23 mei 1597. De stad wordt van verschillende kanten aangevallen door de Christenen. Met onderschrift van 12 regels in het Duits. Linksonder genummerd: 327. De prent maakt deel uit van een album.

Beleg en verovering van Gulik door…

Frans Hogenberg, 1622 - 1624, prent, RP-P-OB-78.785-383

Beleg en verovering van Gulik door Hendrik van den Bergh voor de Spanjaarden, van 5 september 1621 tot 3 februari 1622. Met legenda A-M en onderschrift van 8 regels in het Duits. Rechtsonder met pen genummerd: 406. De prent maakt deel uit van een album.

Beleg van Heidelberg, 1622

Frans Hogenberg, 1622 - 1624, prent, RP-P-OB-78.785-388

Beleg van Heidelberg door Beierse troepen, van 21 juni tot 6 september 1622. Zonder onderschrift, boven een legenda A-Q in het Duits. Rechtsonder met pen genummerd: 411. De prent maakt deel uit van een album.

Slag op de Witte Berg bij Praag,…

Frans Hogenberg, 1620 - 1622, prent, RP-P-OB-78.785-376

Slag bij de Witten Berg (Weißen Berg) bij Praag, 8-9 november 1620. Met onderschrift van 12 regels in het Duits. Rechtsonder met pen genummerd: 399. De prent maakt deel uit van een album.