Allegorie op het vruchtbare…

Jacob Folkema, naar Johannes Hilarides, in of na 1718, prent, RP-P-2016-307

Centraal staat Astronomie op een voetstuk, op haar bovenbeen ligt een blad met de titel van de atlas. Ze houdt een globe vast die ze met een passer meet, naast haar voet ligt een sextant. Links en rechts van haar staan twee riviergoden. Op de achtergrond troont rechts een stedenmaagd die op een lans…

Portret van David Hume

William Holl (II), naar Allan Ramsay, Anker Smith, 1817 - 1871, prent, RP-P-1938-670

Bishop Oldham

William Holl (II), 1817 - 1871, prent, RP-P-1905-6018

Portret van Petrus Schols van…

Jeremias Snoek, naar Hieronymus Lapis, 1795, prent, RP-P-1907-3405

Portret van de Delftse emeritus-predikant Petrus Schols van Asperen op 65-jarige leeftijd. Onder het portret in een cartouche zijn naam en titel.

Portret van Johannes Wilhelmus van…

Jeremias Snoek, naar Hieronymus Lapis, 1794, prent, RP-P-1907-3417

Portret van Johannes Wilhelmus van IJssum, predikant te Delft, op 51-jarige leeftijd. Onder het portret staan in een cartouche zijn naam, leeftijd en functie.

Portret van Carel Philip Sander

Jeremias Snoek, naar G. van de Berg, 1792, prent, RP-P-1907-3412

Portret van Carel Philip Sander, predikant te Rotterdam, op ca. 38-jarige leeftijd. Onder het portret staan zijn naam, geboortejaar en opeenvolgende aanstellingen. Daaronder een lofdicht in het Nederlands.

Vadianus

Henry Hoppner Meyer, 1792 - 1847, prent, RP-P-1908-2764

Portret van Joh. Henry

George Kockers, 1800, prent, RP-P-1903-A-22984

Portretbuste naar links in een ovale omlijsting van Joh. Henry, predikant te Middelburg. Henry draagt een bef en een zware pruik. Onder het portret een vierregelig onderschrift.

Portret van Lodewijk Napoleon,…

George Kockers, 1808, prent, RP-P-1908-167

Portretbuste in ovaal naar links van Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Het portret is omlijst door zinnebeeldige symbolen, zoals palmtakken en een diversiteit aan wapens. Bovenaan zweeft een kroon. Onder het portret prijkt het wapen van Koninkrijk Holland geflankeerd door een gekroonde leeuw en…

Portret van James Low

George Kockers, 1798, prent, RP-P-1907-2666

Portret ten halven lijve naar rechts in een ovaal van de Engelsman James Low, predikant in onder andere Vlissingen, Middelburg en Rotterdam. Low is gekleed in ambtsgewaad en draagt een bef.