Album met piëdestals, postamenten,…

Johannes of Lucas van Doetechum, naar Hans Vredeman de Vries, 1800 - 1899, prentalbum, BI-1897-970

Album met 53 voorstellingen 56 albumbladen. Het album bevat drie series gegraveerd door Johannes of Lucas van Doetechum naar ontwerp van Vredeman de Vries. Het gaat om: Den eersten boeck ghemaeckt op de twee Colomnen Dorica en Ionica, 1565; Das ander Buech, gemacht auff die zway Colonnen Corinthia…

Prentalbum met trofeeën

anoniem, naar Jean Antoine Watteau, 1704 - 1762, prentalbum, RP-P-2016-52

Prentalbum met een serie van zes trofeeën. Schrift met omslag van sierpapier waarin prenten gebonden.

Album met voorstellingen van…

Johannes of Lucas van Doetechum, naar Hans Vredeman de Vries, ca. 1600 - ca. 1601, prentalbum, BI-1897-971

Album met 47 voorstellingen op 49 albumbladen. Het album bevat de titelprent en 17 afbeeldingen van fonteinen uit de serie getiteld: Artis Perspectivae ... Daarna volgt een serie van 29 voorstellingen met architectuurperspectieven. Bruin marokijnen band, met voorin en achterin twee schutbladen.

Album met afbeeldingen van tombes…

Johannes of Lucas van Doetechum, naar Hans Vredeman de Vries, 1825 - 1923, prentalbum, BI-1897-969

Album met 26 etsen op 26 albumbladen. Het betreft de serie getiteld: Pictores, statuarii, architecti, latomi, et quicunque principum magnificorumque uirorum memoriae aeternae inseruitis, adeste & hunc libellum uarias coenotaphiorum, tumulorum & mortuorum monumentorum formas. De serie bestaat uit een…

Album met architectuurperspectieven…

Johannes of Lucas van Doetechum, naar Hans Vredeman de Vries, na 1601, prentalbum, BI-1897-968

Album met 46 voorstellingen op 45 albumbladen. Het album bevat de serie getiteld: Variae Architecturae Formae. Ze bestaat uit een titelprent en eenentwintig architectuurperspectieven in ovale omlijsten voor intarsia. De eerste prent uit de reeks komt twee keer voor. Daarnaast een serie van…

Album met perspectivische…

anoniem, naar Hans Vredeman de Vries, ca. 1600 - ca. 1601, prentalbum, BI-1897-973

Album met 35 voorstellingen op 35 albumbladen. Het album bevat perspectivische afbeeldingen van tuinen. Het gaat om een serie van acht tuinen naar ontwerp van Vredeman de Vries en de reeks Hortorum Viridariorumque elegantes et multiplicis formae eveneens naar ontwerp van Vredeman de Vries bestaande…