30 jaar Piet Clement

Sjoerd Bakker, in of voor 1988, portfolio, RP-P-2010-222-1413

Blauwe doos met 22 prenten in verschillende technieken van verschillende kunstenaars.

Monnik bij een kruisbeeld

Lambertus Hardenberg (1822-1900), ca. 1837 - 1900, prent, RP-P-OB-55.547

Feestprogramma Sint Lucasfeest,…

Willem Witsen, naar Jac van Looij, 1884, prent, RP-P-1994-234

Programmaboekje voor het Sint Lucasfeest van de vereniging St. Lucas in Amsterdam, 2 februari 1884: omslag, een ets met de Amsterdamse stedemaagd en een nar, 3 pagina's tekst en een illustratie van een Middeleeuwse minstreel. Programmablad met drie kikkers van Jac. van Looy (zie : Van Looy)

De keizer

Ru van Rossem, ca. 1960 - ca. 1980, prent, RP-P-2010-222-2088

Links een afbeelding van een gezetelde figuur, rechts een tekst over een keizer.

Tableaux de Paris

Kees van Dongen, 1927, album, RP-P-2008-617

Album met teksten en etsen en lithos van verschillende artiesten waaronder Kees van Dongen. Geheel los in kartonnen omslag en in cassette.

Slag bij Kamperduin (1797): aanval…

Robert Dodd, 1798, prent, RP-P-1896-A-19253

De Zeeslag bij Kamperduin op 11 oktober 1797 tussen de Bataafse vloot onder bevel van vice-admiraal Jan Willem de Winter en een Britse vloot onder admiraal Adam Duncan. Op het moment van de aanval van de Britse vloot rond het middaguur. Bij de prent behoort ook een sleutel. Zie ook de pendant.

Ballonfok zeilwedstrijd

Harry van Kruiningen, na ca. 1945 - in of voor 1967, prent, RP-P-2010-221-375

In de bovenste helft van het beeld, bollende zeilen onderverdeeld in zwarte, grijze en witte vlakken en banen, daar waar het middelste zeil dat links ervan overlapt, verspringen de vlakken naar de contrasterende toon, onderin water weergegeven door middel van hoekige verspringende lijnen in…

Metamorfosen

Harry van Kruiningen, 1958, prent, RP-P-2010-221-368

Twee schepen met opbollende zeilen van de zijkant gezien, in het rechterzijl is het silhouet van een gebalde vuist te zien, hoge voor- en achtersteven, waarbinnen de lichte vage silhouetten van mensen zijn te zien, de linker met oog, op donker water met lichte golven.

Jacques Villon ou L'Art Glorieux

Jacques Villon, 1948, prentalbum, RP-P-1991-412

Losbladig album in schuifhoes met 9 etsen en 7 litho's van Jaques Villon, een gedicht van Paul Eluard en tekst van René-Jean.

25-jarig regeringsjubileum van…

anoniem, 1838, prent, RP-P-OB-105.168

25-jarig regeringsjubileum van Willem I Frederik, 1838. In het midden een portret van Willem I Frederik met een hermelijnen mantel in een geornamenteerde rechthoek. Midden boven een aantal allegorische figuren en objecten. Midden onder zijn wapen met een kroon en twee leeuwen. Daaronder op een…