Christus bij Marta en Maria…

Hans Bol, ca. 1550 - 1593, prent, RP-P-1951-678

Christus is op weg naar het huis van Marta en Maria Magdalena om hun zieke broer Lazarus te bezoeken. Voor het huis komt hij eerst Marta tegen en vervolgens haar zus Maria. Hij hoort dat Lazarus al enige dagen geleden overleden is.

David danst voor de Ark des…

anoniem, naar Domenichino, 1591 - 1691, prent, RP-P-H-H-1446

Koning David met mensen uit het volk die dansen en muziek maken omdat de Ark des Verbonds naar Jeruzalem wordt gebracht.

Esther voor Ahasveros

anoniem, naar Domenichino, 1591 - 1691, prent, RP-P-H-H-1449

Esther staat voor de troon van koning Ahasveros en leunt op de schouder van een van haar dienstmaagden. De koning stapt van zijn troon om haar te ontvangen.

Salomo en Batseba op de troon

anoniem, naar Domenichino, 1591 - 1691, prent, RP-P-H-H-1447

Salomo en zijn moeder Batseba zitten op de troon.

Judit toont het hoofd van…

anoniem, naar Domenichino, 1591 - 1691, prent, RP-P-H-H-1448

Judit toont het hoofd van Holofernes aan het volk, naast haar staat haar dienstmaagd. Zij houdt de zak open waarin het hoofd opgeborgen was.