Portret van Maria Henrietta Stuart,…

Paulus Lesire, 1643, prent, RP-P-1936-423

Portret van Maria Henrietta Stuart, prinses van Oranje, op twaalfjarige leeftijd. Het portret is omringd door vier wapenschilden.

Wapenschild van Frederik Willem,…

Govert van der Leeuw, 1682, prent, RP-P-OB-46.498

Gekroond wapenschild van Frederik Willem, graaf van Limburg en Bronckhorst. Aan weerszijden twee kolommen tekst.

Titelpagina van De Roomse…

anoniem, 1671, prent, RP-P-OB-12.803

Titelpagina van de Roomse Uilenspiegel, een boek met teksten uit verscheidene Rooms-katholieke legenden, met platen naar Samuel van Hoogstraten. Het was een traktaat tegen de katholieke kerk, geschreven door Jacobus Lydius. Onder de titel het drukkersmerk met de initialen ML.

Asinga Ascon, vierde prins der…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.612

Asinga Ascon, vierde prins der Friezen. Staande ten voeten uit, zwaard in de hand. Op de achtergrond de rivier Flevus Hellius. In een ornamentale omlijsting. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.

Karel de Grote, bedenker van het…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.637

Karel de Grote, bedenker van het potestaat. Staande ten voeten uit, de hand op een groot zwaard. In een ornamentale omlijsting. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.

Karel V, erfpotestaat van Friesland

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.600

Karel V, erfpotestaat van Friesland. Staande ten voeten uit, zwaard en rijksappel in de hand. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.

Willem I, tweede hertog der…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.633

Willem I, tweede hertog der West-Friezen. Staande ten voeten uit. Op de achtergrond Viltoburgum en Slavoburgum. In een ornamentale omlijsting. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.

Odilbald, zesde hertog der Friezen

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.621

Odilbald, zesde hertog der Friezen. Staande ten voeten uit, zwaard over de schouder. Op de achtergrond verschillende steden. In een ornamentale omlijsting. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.

Adgillis II, zevende koning der…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.629

Adgillis II, zevende koning der Friezen. Staande ten voeten uit, tak en boek in de hand. In een ornamentale omlijsting. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.

Saco Reinalda, zevende potestaat…

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-50.644

Saco Reinalda, zevende potestaat van Friesland. Staande ten voeten uit, tak en munt in de hand, naast een tafel waarop een hoed en geldstukken liggen. Illustratie, met tekst op achterzijde, afkomstig uit het boek: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo.