Inscheping van de ark van Noach

Jan van Londerseel, 1585 - 1625, prent, RP-P-1903-A-23071

Noach en zijn vrouw, links op de voorgrond, lopen samen met hun drie zonen en schoondochters naar de ark. De dieren gaan twee aan twee de ark in. Rechts in de lucht het tetragram als symbool voor God de Vader. Onder de voorstelling een tekst in het Nederlands en een tekstregel in het Latijn.

Tempel van Castor en Pollux en de…

Willem van Nieulandt (II), 1594 - 1685, prent, RP-P-1886-A-11145

De drie zuilen van de tempel van Castor en Pollux en rechts de basilica van Constantijn op het Forum Romanum in Rome. Op de voorgrond enkele figuren. Prent uit een serie Romeinse ruïnes, bestaande uit kopieën naar een prentserie van Willem van Nieulandt.

Ruïne van aquaduct

Willem van Nieulandt (II), 1594 - 1685, prent, RP-P-1886-A-11157

In een landschap ligt links de begroeide ruïne van een aquaduct met een toren. Rechts een weg met een figuur en twee ezels. Op de achtergrond een stad. Prent uit een serie Romeinse ruïnes, bestaande uit kopieën naar een prentserie van Willem van Nieulandt.

Twee ruïnes

Willem van Nieulandt (II), 1594 - 1685, prent, RP-P-1886-A-11152

Links de ruïne van een toren, rechts een andere ruïne in het landschap. Prent uit een serie Romeinse ruïnes, bestaande uit kopieën naar een prentserie van Willem van Nieulandt.

Herders met de kudde

Willem van Nieulandt (II), naar Paul Bril, 1594 - 1635, prent, RP-P-1976-170

Op een weg in een bos lopen een man en een vrouw met twee kinderen, wat honden en een kudde geiten en schapen. Op de achtergrond twee herders met een kudde schapen en runderen. Prent uit een serie Italiaanse landschappen.

Brug over een rivier

Willem van Nieulandt (II), naar Paul Bril, 1594 - 1635, prent, RP-P-1878-A-1317

Een stenen, deels houten, brug over een rivier. Onder de brug is een steiger, waarop een hengelaar staat met een hond. Links op de trap een vrouw met een emmer. Rechts op de kant twee mannen en een kind. Prent uit een serie Italiaanse landschappen.

Dorp aan een baai

Willem van Nieulandt (II), naar Paul Bril, 1594 - 1635, prent, RP-P-1976-175

In een baai ligt een zeilschip voor anker, daarnaast een roeiboot. Aan de baai ligt een dorp met een kerk. De ingang van de baai wordt geflankeerd door twee torens. Op zee varen enkele zeilschepen. Op de voorgrond twee figuren en een herder met zijn schapen. Prent uit een serie Italiaanse…

Herders met de kudde

Willem van Nieulandt (II), naar Paul Bril, 1594 - 1635, prent, RP-P-1878-A-1312

Op een weg in een bos lopen een man en een vrouw met twee kinderen, wat honden en een kudde geiten en schapen. Op de achtergrond twee herders met een kudde schapen en runderen.

Reiziger wordt aangevallen door…

Willem van Nieulandt (II), naar Paul Bril, 1594 - 1635, prent, RP-P-1878-A-1348

In een landschap wordt een man aangevallen en mishandeld door vier rovers. Op de heuvel kijken twee mannen toe. Waarschijnlijk gaat het hier om de man die wordt overvallen uit het Bijbelverhaal van de barmhartige Samaritaan in Luc. 10: 25-37. Links uitzicht over een stad aan de zee. Prent uit een…

Landschap met Juda en Tamar

Willem van Nieulandt (II), naar Paul Bril, 1594 - 1635, prent, RP-P-1970-62

Aan een weg in een heuvelachtig landschap zit de gesluierde Tamar, die de zegel en armbanden van haar schoonvader Juda in ontvangst neemt. Juda herkent haar niet en denkt dat zij een prostituee is. Tamar raakt zwanger en kan door middel van de sieraden, die Juda haar heeft gegeven, bewijzen dat hij…