De architectura ... Opus ..., in…

Jacques Androuet, 1559 - 1561, boek, RP-P-2012-39

De architectura: 69 etsen met 171 voorstellingen van architectuur en ornamentiek. En Seconde livre d'architecture: 64 etsen met geornamenteerde architectuuronderdelenen, waaronder onder andere schoorstenen, fonteinen, portalen. Gebonden in een eigentijdse Franse band van kalfsleer met goudstempels.

Album met voorstellingen van…

Johannes of Lucas van Doetechum, naar Hans Vredeman de Vries, ca. 1600 - ca. 1601, prentalbum, BI-1897-971

Album met 47 voorstellingen op 49 albumbladen. Het album bevat de titelprent en 17 afbeeldingen van fonteinen uit de serie getiteld: Artis Perspectivae ... Daarna volgt een serie van 29 voorstellingen met architectuurperspectieven. Bruin marokijnen band, met voorin en achterin twee schutbladen.

Album met landschappen van Carel de…

Charles Cornelisz. de Hooch, naar Leprince, 1600 - 1699, prentalbum, RP-P-2016-580

Album met dertig voorstellingen op dertig albumbladen. Het gaat om drie series van acht, vier en acht landschappen van Charles (Carel) de Hooch, drie voorstellingen gekopieerd naar De Hooch. Daarna volgen een kopie naar Jacques Callot, vijf prenten van een anonieme Franse graveur en één prent naar…

Album met afbeeldingen van tombes…

Johannes of Lucas van Doetechum, naar Hans Vredeman de Vries, 1563, prentalbum, BI-1897-969

Album met 26 etsen op 26 albumbladen. Het betreft de serie getiteld: Pictores, statuarii, architecti, latomi, et quicunque principum magnificorumque uirorum memoriae aeternae inseruitis, adeste & hunc libellum uarias coenotaphiorum, tumulorum & mortuorum monumentorum formas. De serie bestaat uit een…

Album met piëdestals, postamenten,…

Johannes of Lucas van Doetechum, naar Hans Vredeman de Vries, 1565, prentalbum, BI-1897-970

Album met 53 voorstellingen 56 albumbladen. Het album bevat drie series gegraveerd door Johannes of Lucas van Doetechum naar ontwerp van Vredeman de Vries. Het gaat om: Den eersten boeck ghemaeckt op de twee Colomnen Dorica en Ionica, 1565; Das ander Buech, gemacht auff die zway Colonnen Corinthia…