Heiligen Petrus en Johannes genezen…

Parmigianino (toegeschreven aan), naar Rafaël, 1513 - 1540, prent, RP-P-OB-31.226

Terwijl de heiligen Petrus en Johannes in een tempel een lamme genezen, kijkt een menigte mannen en vrouwen toe. Rechts loopt een jonge vrouw die een mand met vogels op het hoofd draagt.

Christus in de hof van Getsemane

Crispijn van den Broeck, 1571, prent, RP-P-1886-A-10318

Christus bidt in de hof van Getsemane en vraagt aan God of deze beker aan hem voorbij mag gaan. Een engel presenteert hem de beker. Op de voorgrond slapen Petrus, Johannes en Jacobus. Op de achtergrond leidt Judas een groep soldaten door de poort naar binnen. Geheel in een cirkelvormige omlijsting.

Cartouche met in de omlijsting het…

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-1

Cartouche met omlijsting van rol- en beslagwerk. Bovenaan een medaillon met een buste in profiel van Hubert Goltzius, geflankeerd door zijn initialen H en G. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.

Portret van keizer Valens

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-78

Portret van keizer Valens, op een munt met randschrift. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.

Portret van keizer Theodosius III

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-105

Portretten van keizer Theodosius III, op een munt met randschrift. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.

Portret van keizer Licinius

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-66

Portret van keizer Licinius, op een munt met randschrift. De keizer is als Jupiter afgebeeld met bliksemschicht in zijn hand. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.

Portret van keizer Pescennius Niger

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-23

Portret van keizer Pescennius Niger, op een munt met randschrift. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.

Portret van keizer Macrinus

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-28

Portret van keizer Macrinus, op een munt met randschrift. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.

Portret van keizer Lotharius I

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-112

Portret van keizer Lotharius I, op een munt met randschrift. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.

Portret van keizer Claudius I

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-6

Portret van keizer Claudius I, op een munt met randschrift. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.