Heiligen Petrus en Johannes genezen…

Parmigianino (toegeschreven aan), naar Rafaël, 1513 - 1540, prent, RP-P-OB-31.228

Terwijl de heiligen Petrus en Johannes in een tempel een lamme genezen, kijkt een menigte mannen en vrouwen toe. Rechts loopt een jonge vrouw die een mand met vogels op het hoofd draagt.

Heiligen Petrus en Johannes genezen…

Parmigianino (toegeschreven aan), naar Rafaël, 1513 - 1540, prent, RP-P-OB-31.227

Terwijl de heiligen Petrus en Johannes in een tempel een lamme genezen, kijkt een menigte mannen en vrouwen toe. Rechts loopt een jonge vrouw die een mand met vogels op het hoofd draagt.

Heiligen Petrus en Johannes genezen…

Parmigianino (toegeschreven aan), naar Rafaël, 1513 - 1540, prent, RP-P-OB-31.226

Terwijl de heiligen Petrus en Johannes in een tempel een lamme genezen, kijkt een menigte mannen en vrouwen toe. Rechts loopt een jonge vrouw die een mand met vogels op het hoofd draagt.

Christus in de hof van Getsemane

Crispijn van den Broeck, 1571, prent, RP-P-1886-A-10318

Christus bidt in de hof van Getsemane en vraagt aan God of deze beker aan hem voorbij mag gaan. Een engel presenteert hem de beker. Op de voorgrond slapen Petrus, Johannes en Jacobus. Op de achtergrond leidt Judas een groep soldaten door de poort naar binnen. Geheel in een cirkelvormige omlijsting.

Maaltijd te Emmaüs

anoniem, naar Frans Floris (I), naar Crispijn van den Broeck, ca. 1570, prent, RP-P-1886-A-10319

Christus zit met de Emmaüsgangers aan tafel en breekt het brood. Op de voorgrond ligt een hond. Op de achtergrond loopt Christus met de twee discipelen naar Emmaüs.

Aanbidding door de herders

Crispijn van den Broeck, 1571, prent, RP-P-1886-A-10317

Maria toont het Christuskind. Achter haar staat Jozef bij de os en de ezel. De herders scharen zich in aanbidding om het kind heen. Geheel in een cirkelvormige omlijsting.

Besnijdenis van Christus in de…

Crispijn van den Broeck, 1571, prent, RP-P-1878-A-667

De priester voert de ingreep bij Christus uit terwijl een man het kind vasthoudt. Rondom staat een aantal figuren. Rechts loopt een man met een grote kaars. Geheel in een cirkelvormige omlijsting.

Visitatie

Crispijn van den Broeck, 1571, prent, RP-P-1886-A-10316

Maria en Elisabet begroeten elkaar. Rondom staat een aantal figuren. Geheel in een cirkelvormige omlijsting.

Portret van keizer Marcus Aurelius

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-19

Portret van keizer Marcus Aurelius, op een munt met randschrift. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.

Cartouche met in de omlijsting het…

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-1

Cartouche met omlijsting van rol- en beslagwerk. Bovenaan een medaillon met een buste in profiel van Hubert Goltzius, geflankeerd door zijn initialen H en G. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.