Christus in de hof van Getsemane

Crispijn van den Broeck, 1571, prent, RP-P-1886-A-10318

Christus bidt in de hof van Getsemane en vraagt aan God of deze beker aan hem voorbij mag gaan. Een engel presenteert hem de beker. Op de voorgrond slapen Petrus, Johannes en Jacobus. Op de achtergrond leidt Judas een groep soldaten door de poort naar binnen. Geheel in een cirkelvormige omlijsting.

Heiligen Petrus en Johannes genezen…

Parmigianino (toegeschreven aan), naar Rafaël, 1513 - 1540, prent, RP-P-OB-31.226

Terwijl de heiligen Petrus en Johannes in een tempel een lamme genezen, kijkt een menigte mannen en vrouwen toe. Rechts loopt een jonge vrouw die een mand met vogels op het hoofd draagt.

Portret van Dürer

Melchior Lorck (kopie naar), prent, RP-P-1960-326

Boetvaardige Maria Magdalena in de…

anoniem, naar Abraham Bloemaert, ca. 1610 - ca. 1615, prent, RP-P-BI-1194

Koning Hendrik IV kust de voeten…

Nicolas Lesueur, naar Federico Zuccaro, 1701 - 1764, prent, RP-P-OB-33.919

De heilige Prisca gedoopt door…

Nicolas Lesueur, naar Giovanni Baglione, 1701 - 1764, prent, RP-P-OB-33.921

Besnijdenis van Christus in de…

Crispijn van den Broeck, 1571, prent, RP-P-1878-A-667

De priester voert de ingreep bij Christus uit terwijl een man het kind vasthoudt. Rondom staat een aantal figuren. Rechts loopt een man met een grote kaars. Geheel in een cirkelvormige omlijsting.

Drie Maria’s

anoniem, naar Abraham Bloemaert, ca. 1610 - ca. 1615, prent, RP-P-BI-1187

In de ondermarge een regel tekst.

Aäron zittend bij de Ark des…

anoniem, naar Abraham Bloemaert, na 1610, prent, RP-P-BI-1214

Cartouche met in de omlijsting het…

Joos Gietleughen, 1559, prent, BI-2008-4132-1

Cartouche met omlijsting van rol- en beslagwerk. Bovenaan een medaillon met een buste in profiel van Hubert Goltzius, geflankeerd door zijn initialen H en G. De prent maakt deel uit van een boek over de keizers vanaf Julius Caesar tot en met Karel V en zijn broer Ferdinand.