Portret van de rekenmeester Willem…

Salomon Savery, naar Pieter Dubordieu, 1636, prent, RP-P-OB-5579

Gedenkstuk. Behoorende bij de Kaart…

Abraham Lion Zeelander, naar Jacobus Schoemaker Doyer, 1825, prent, RP-P-OB-88.887

Tabel met een overzicht van de schade per gemeente in het deel van Overijssel getroffen door de watersnood van 4-5 februari 1825. Bevat ook een lijst van de voornaamste dijkbreuken en de hoogtes die het water heeft bereikt. Bovenaan een boer zittend bij verdronken vee en verwoeste boerderij.…

Kaart van Overijssel

anoniem, 1726 - 1750, prent, RP-P-AO-3-35

Linksonder cartouche met titel en het wapen van Overijssel. Daaromheen een turfsteker, een herder en een visser. Rechtsboven drie schaalstokken: Miliare Germanicum commune / 2 Duytse mylen van 15 in een graet inhoudende ijder 2000 Rijnlantse roeden, 2 uren gaens inhoudende 1500 Rijnlantse roeden,…

Portret van Johannes ter Pelkwijk

Dirk Jurriaan Sluyter, naar Jacobus Schoemaker Doyer, in of na 1835, prent, RP-P-OB-59.558

Portret van de staatsman, historicus en schrijver van schoolboeken Johannes ter Pelkwijk. Hij zit op een stoel en wijst met een aanwijsstok een geografische kaart aan, die op een ezel achter hem staat. Buiten de plaatrand twee gegraveerde handtekeningen van bestuursleden van de Stads Armeninrichting…

Wintermorgen. Met adres van…

Albert Henry Payne, 1822 - 1902, prent, RP-P-1905-2885

Stadsgezicht met monument voor…

Johannes Alexander Rudolf Best, naar Jacobus Schoemaker Doyer, 1826, prent, RP-P-1909-513

Kaart van Overijssel

anoniem, 1640 - 1652, prent, RP-P-AO-3-34-2

Linksonder de titelcartouche, daarnaast een visser en het wapen van Overijssel. Rechtsboven drie schaalstokken: Miliare Germanicum commune / 2 Duytse mijlen van 15 in een graet inhoudende ijder 2000 Rijnlantse roeden, 2 uren gaens inhoudende 1500 Rijnlantse roeden, 2000 Rijnlantse roeden.…

Brand in de toren van de basiliek…

Dirk Sluyter, naar A. Bergman, 1815, prent, RP-P-OB-87.168

Brand in de Peperbus, de toren behorende bij de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming, te Zwolle op 11 januari 1815. Gezien vanaf de Grote Markt.

Kaart van dat gedeelte der…

C. van Baarsel en Zoon, 1826, prent, RP-P-OB-88.886

Kaart van het deel van Overijssel getroffen door de watersnood van 4-5 februari 1825. De grenzen van verschillende landsdelen met kleuren gemarkeerd. Rechtsboven een cartouche met de titel, het wapen van Overijssel en de handtekening van de ingenieur J.J. Sorg. Kaart in tweeën gevouwen. Bij de kaart…

Kaart van Overijssel

anoniem, in of na 1677 - in of na 1682, prent, RP-P-AO-3-34-1

Linksonder de titelcartouche, daarnaast een visser en het wapen van Overijssel. Rechtsboven drie schaalstokken: Miliare Germanicum commune / 2 Duytse mijlen van 15 in een graet inhoudende ijder 2000 Rijnlantse roeden, 2 uren gaens inhoudende 1500 Rijnlantse roeden, 2000 Rijnlantse roeden.…