Het begin van de zeeslag bij…

Antonio Suntach (toegeschreven aan), 1782 - 1790, prent, RP-P-OB-85.142

De Nederlandse en Engelse schepen in linie bij de aanvang van de zeeslag bij Doggersbank op 5 augustus 1781 tussen de Nederlandse vloot onder schout-bij-nacht Johan Zoutman en de Engelse vloot onder vice-admiraal Hyde Parker. In de marge de titel in het Frans. Onderdeel van een serie van vier platen…

Allegorie op de dood van Joan Derk…

Dirk Langendijk, 1784, prent, RP-P-OB-85.318

Allegorie op het overlijden van Joan Derk van der Capellen tot den Pol, 6 juni 1784. Een groep Bataven wijst naar een vers op de overledene op de deksteen van een hunebed. Onder de rots zit de treurende Nederlandse Maagd. Vanuit de wolken bliksemschichten.

IJsvermaak op de Maas te Rotterdam,…

Paulus Constantijn la Fargue, 1763, prent, RP-P-AO-13-14

Weids gezicht op de bevroren Maas bij Rotterdam met allerlei vormen van ijspret, 24 januari 1763. Links de oude Hoofdpoort. In het onderschrift de titel en opdracht in het Nederlands en Frans aan weerszijden van een voetstuk met het wapen van de prins van Oranje.

Kampement te Delft, 1787

Hendrik Roosing, naar Franciscus Sansom, 1787, prent, RP-P-OB-85.762

Gezicht op het kampement van het Vliegend Legertje opgezet in een weiland buiten Delft met de tenten van de vrijkorpsen uit verschillende plaatsen, augustus 1787. Opgedragen aan 'Neêrlands Schutterijen'.

Portret van Witte Cornelisz. de…

anoniem, naar Hendrick Martensz. Sorgh, 1668 - 1693, prent, RP-P-OB-68.082

Portret van Witte Cornelisz. de With, vice-admiraal van Holland en West-Friesland. Hij draagt de keten van de Orde van de Heilige Michaël en zijn hand rust op een globe. Linksachter een zeegezicht met enkele schepen en rechtsachter een gezicht op Slot Kronborg bij Helsingør. Onder in de marge een…

Illuminatie van het huis van M.T.…

Franciscus Sansom, naar Adriaan Boon (1763-1802), 1788, prent, RP-P-1907-2163

Verlichting van de gevel van het huis van Matthias Theodorus Peypers aan het Haringvliet te Rotterdam, ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van prins Willem V op 8 maart 1788. Op de gevel vijf chassinetten met allegorische voorstellingen.

Optocht van scheepstimmerlieden…

Franciscus Sansom, naar Hendrik Roosing, 1788, prent, RP-P-OB-60.427

Optocht van scheepstimmerlieden door Rotterdam ter ere van het éénjarig regeringsjubileum van Willem V en Wilhelmina na het einde van de strijd tussen de patriotten en de prinsgezinden. Links kijken mensen toe. Op de achtergrond een langgerekt gebouw.

Portret van Salomon ben Joel Dubno

Franciscus Sansom, naar Schabracq, 1780 - 1808, prent, RP-P-1906-2510

Portret van de dichter en geleerde Salomon ben Joel Dubno in een ovale omlijsting. Hij zit aan een schrijftafel in een studeerkamer met een boekenkast. Voor hem ligt een opengeslagen boek. Rond de omlijsting een Hebreeuwse tekst en enkele gestileerde florale motieven. Onder de voorstelling een…

Rotterdam, gezien vanaf de Maas

Mathias de Sallieth, naar Dirk de Jong, 1780 - 1787, prent, RP-P-1920-1622

Gezicht op Rotterdam, gezien vanaf de Maas. In de marge het wapen van de stad. Prent rechtsboven genummerd: 1.

Dichter Jan Zoet ligt ziek in bed…

Johannes Christiaan Bendorp, 1825, prent, RP-P-1908-3740