Maria

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4759

Maria, ten voeten uit, de handen bijeen als in gebed. Op de achtergrond rechts de vlucht naar Egypte en links Maria's hemelvaart. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15 portretten, voorstellende Christus, Maria en de apostelen.

Kruisiging

Jacques Callot, 1621 - 1635, prent, RP-P-OB-4744

Christus aan het kruis te midden van de twee gekruisigde misdadigers. Een soldaat steekt juist de punt van zijn lans in Christus' zijde. Onvoltooide prent, de voorstelling is slechts in contouren weergegeven.

Presentatie van Christus in de…

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4730

Maria biedt twee vogels aan aan de hogepriester die achter een altaar staat en het Christuskind vast heeft. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond het leven van Maria, bestaande uit een titelprent en dertien verhalende voorstellingen.

Presentatie van Maria in de tempel

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4725

Joachim en Anna brengen Maria naar de tempel; het kleine meisje rent de trappen op naar de hogepriester. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond het leven van Maria, bestaande uit een titelprent en dertien verhalende voorstellingen.

Het martelaarschap van Johannes

Jacques Callot, 1632 - 1634, prent, RP-P-OB-21.145

Bij een stadsmuur zit Johannes in een pot met kokende olie. Soldaten staan om hem heen. Boven deze scène is Johannes nogmaals afgebeeld, op een wolk in de hemel, een beker in de hand. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande…

Apostel Simon

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4770

Simon, ten voeten uit, een zaag en een boek in de hand. Op de achtergrond links is te zien hoe hij preekt tot een menigte; op de achtergrond rechts is te zien hoe hij door midden wordt gezaagd. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15 portretten,…

Aanbidding door de koningen

Jacques Callot, 1621 - 1635, prent, RP-P-OB-4741

Maria zit met het Christuskind op schoot bij de ingang van een vervallen gebouw. Achter haar staat Jozef. De drie koningen of wijzen uit het Oosten bieden Christus hun geschenken aan. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn.

Intocht in Jerusalem

Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4696

Christus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. Zijn discipelen lopen achter hem aan. De mensen langs de kant van de weg wuiven met palmtakken. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

Verheerlijking van Maria

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4736

Maria, staand in de lucht boven een landschap op een omgekeerde halve maan die op de rug van een monsterlijke vogel rust, te midden van engelen die objecten dragen (o.a. zon, maan, waterput, plant, palmtak, boom). Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een…

Titelprent voor prentreeks 'Het…

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4723

Latijnse tekst op een tablet aan weerszijden waarvan engelen op sokkels staan. Boven de tekst een medaillon met portret van Maria. Eronder een wapenschild en twee putti. Deze prent is het titelblad voor een reeks van dertien prenten met scènes uit het leven van Maria.