Doornenkroning

Jacques Callot, 1624 - 1625, prent, RP-P-OB-4680

Soldaten duwen Christus, zittend in een gevangenistoren, een doornenkroon op het hoofd. Omstanders kijken toe. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit 12 scènes uit het Lijdensverhaal.

Annunciatie

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4721

Ovale voorstelling van een engel die aan Maria, die voor haar bed achter een lezenaar zit, de geboorte van Christus voorspelt. Bovenin de Heilige Geest in de gedaante van een duif.

Kruisiging

Jacques Callot, 1621 - 1635, prent, RP-P-OB-4744

Christus aan het kruis te midden van de twee gekruisigde misdadigers. Een soldaat steekt juist de punt van zijn lans in Christus' zijde. Onvoltooide prent, de voorstelling is slechts in contouren weergegeven.

De boetvaardige Johannes de Doper

Jacques Callot, 1632, prent, RP-P-OB-4823

In een rotsachtige omgeving bidt Johannes de Doper, een kind nog, geknield voor een kruis dat tegen een boom rust. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een serie van zes prenten, bestaande uit een titelprent en vijf voorstellingen van boetvaardige heiligen.

De verloren zoon bidt om vergeving…

Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4710

Op het veld, te midden van de zwijnen, knielt de verloren zoon in gebed en smeekt om vergeving van zijn zonden. Onder de voorstelling een tweeregelig Franstalig vers. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond de gelijkenis van de verloren zoon, bestaande uit een titelprent en tien…

Apostel Filippus

Jacques Callot, 1631, prent, RP-P-OB-4767

Filippus, ten voeten uit, een staf in de ene hand en een boek in de andere hand. Op de achtergrond links is te zien hoe Filippus een draak uitdrijft; op de achtergrond rechts is te zien hoe hij wordt gekruisigd. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad en 15…

Kruisoprichting

Jacques Callot, 1624 - 1625, prent, RP-P-OB-4683

Het kruis met Christus eraan wordt door een aantal mannen overeind getrokken/geduwd. Enkele groepen mensen kijken toe. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit 12 scènes uit het Lijdensverhaal.

Het martelaarschap van Matthias

Jacques Callot, 1632 - 1634, prent, RP-P-OB-4799

Matthias wordt voor een altaar doodgestoken door een man met een speer. Boven deze scène is Matthias nogmaals afgebeeld, op een wolk in de hemel, een speer in de hand. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks van 16 prenten, bestaande uit een titelblad…

Apostel Petrus

Jacques Callot, 1621 - 1629, prent, RP-P-OB-4753

De apostel Petrus, staand in een landschap, met een sleutel en een boek in de handen. Bij deze voorstelling is een pendant vervaardigd, met de apostel Paulus.

Kruisiging

Jacques Callot, 1624 - 1625, prent, RP-P-OB-4684

Christus aan het kruis tussen twee andere gekruisigden. Aan de voet van het kruis onder anderen de drie Maria's, Longinus met zijn lans (die juist Christus zijde verwondt) en de soldaten die dobbelen om zijn kleding. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit 12…